Lantbruk

Jakt- och skogsfastighet på 5,9 ha i Orsa

Utgångspris

250 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 3 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
5,9 ha
Skogsmark
5,6 ha
Skogsimpediment
0,2 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
330 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ORSA KALLMORA 23:8

Om fastigheten

Lämplig för dig som letar jakträtt i Orsa Norra VVO! Två av skiftena korsar vägen vid Ångens fäbod. Ett skifte i början på Fredshammar-Storstupvägen, samt ett inägoskifte med skog i byn. Mestadels röjnings- och gallringsskog, men även en bit äldre skog. Totalt 5,9 ha, varav 5,6 ha skogsmark med ett virkesförråd på 330 m³sk. Fastigheten har jakträtt i Orsa norra viltvårdsområde om ca 7 000 ha. Andel i Orsa Besparingsskog som ger bidrag till bl.a. röjning, plantor, markberedning, vägar och viss djurhållning.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades i juni 2018 av Jerker Axelsson. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt 5,9 ha, varav 5,6 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 330 m³sk, varav knappt 100 m³sk uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 5,0 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga natur eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Fastigheten har jakträtt i Orsa norra viltvårdsområde om ca 7 000 ha. För mer information och villkor kontakta Mikael Holmström, 070-647 30 30.

Fiske

Fastigheten ligger inom Orsa fiskevårdsområde. Läs mer om fiske på ofvo.nu.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom omarronderingsområde samt glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs alltid. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor. För fysisk person folkbokförd sedan minst tolv månader i glesbygd i den kommun där egendomen är belägen tas dock ingen avgift ut.

Besiktning och undersökningsplikt

Ingen visning kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter