Lantbruk

Jord och skog Torsås/Bergkvara, 16 ha

Högstbjudande

2 150 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 5 mar

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
15,8 ha
Skogsmark
7,8 ha
Åkermark
7,5 ha
Småhusmark lantbruk
0,5 ha
Virkesförråd
1 708 m3sk
Boyta
103 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Torsås Rotavik 3:5

Adress

Rotavik 402 38598 Bergkvara

Om fastigheten

Skogs- och lantbruksfastighet söder om Bergkvara med en total areal om cirka 16 ha varav 8 ha skogsmark.
Bedömt virkesförråd om 1 700 m³sk enligt aktuell skogsbruksplan.
Fastighetens medelbonitet är beräknad till 6,6 m³sk/ha.
Skogsmark med goda brukningsmöjligheter.
Cirka 7 ha åkermark intill gårdscentrum. Gårdscentrum med närhet till Kalmarsund.

Utgångspris: 2 150 000 kr.

Försäljningssätt: Bud senast 2020-03-05.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshuset har en boyta om 103 kvm enligt uppgifter i taxeringsinformationen. Ursprungligt byggår i början av 1900-tal.
Tvåplanshus av trä med plåtfasad och tak av lertegel.
Bostaden har använts som boende fram till 2013 och har 5 rum och kök av äldre standard.
Byggnaden är i stort behov renovering/underhåll.
Enskilt vatten, ej känd status på vattenkvalitet.
Enskilt avlopp är ej godkänt.

Uthus/förråd finns i anslutning av bostadsbyggnaden.
Ekonomibyggnader som har rasat ihop för flera år sedan.

Byggnadssätt

Samtliga byggnader är i äldre skick och i behov av renovering.
Samtliga byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen.

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad skogsbruksplan där fältinventeringen är utförd av Mattias Johansson, LRF Konsult, november 2019.

Skogsfastigheten har en skogsareal om 7,8 ha med ett talldominerat virkesförråd om cirka 1 708 m³sk.
Medelbonitet om 6,6 m³sk.
Fastighetens skogsareal har goda förutsättningar för skogsproduktion och skogsskötsel.
Stor andel av skogsarealen finns i huggningsklasserna R2 och S2.

Vid beräkning av värdet av yngre skog bör man beakta värdet i kr/ha samt medelbonitet.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen
är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga.
Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt.
Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa.
Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år.
På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

Det finns cirka 6,6 ha åkermark på fastigheten.
För orten normal avkastning och kvalitet.
Inga stödrätter följer med fastigheten vid försäljningen.
Åkerarealen är utarrenderad.

Betesmark

Det finns cirka 0,9 ha betesmark på fastigheten. Betesarealen är utarrenderad.

Arrende

Åker- och betesmarken är utarrenderad till och med växtsäsongen 2022.
Upplåtelsen slutar den 15 mars 2023. Arrendeavgälden är 20 000 kr plus moms per år och betalas den 1 april varje år.

Stödrätter

Inga stödrätter följer med fastigheten vid försäljningen.

Jakt

Sedvanliga jaktmöjligheter för området på älg, rådjur, vildsvin m.m.
Jakten är tillgänglig på skogsmarken från och med den 1 juli 2020.
Jakten är upplåten på åker- och betesmarken på jordbruksarrendatorn till och med den 15 mars 2023.

Vägar

Åtkomst av marken sker genom befintligt vägnät samt via gemensamhetsanläggningar.
Köparen övertar fastigheternas eventuella andelar i befintliga vägar.

Forn- och kulturlämningar

På några ställen finns spår efter tidigare odling i form av bland annat rösen.
Dessa skall aktas vid åtgärder i skogen.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd.
Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Friskrivning av byggnader

Fastighetens byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen.
Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Fastighetsbildning

Eventuella fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader och lagfartskostnader betalas av köparen.
Köparen skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en eventuell förrättning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.
Tillstånd från överförmyndare kan eventuellt bli aktuellt.

Försäljningsalternativ/budalternativ

Möjlighet finns att lägga bud på delar av fastigheten. Det förutsätter en helhetslösning i samband med försäljningen.
Kontakta ansvarig fastighetsmäklare Anders Bernhardsson för mer information.

Visning av byggnader

Visning av byggnaden sker endast vid ett tillfälle.
Visningsdatum är fredagen den 21 februari kl. 10:00.
Anmälan krävs till ansvarig mäklare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85.

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark.
Sedvanlig hänsyn till skog, jakt och naturvårdsintressen.

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 14 400 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter