Lantbruk

Jord och skogsgård i Höga Kusten

Högstbjudande

2 200 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
59,3 ha
Skogsmark
40,0 ha
Myr/kärr/mosse
2,7 ha
Berg/hällmark
10,3 ha
Inägomark
5,0 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Övrigmark
1,1 ha
Boyta
168 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KRAMFORS TRÄSK 3:5

Adress

Träsk 211 87297 Skog

Om fastigheten

I Skogs församling, Höga Kusten, ligger denna trevliga gård på en höjd med öppet och soligt söderläge med utsikt över land och vatten. Pendlingsavstånd till
Kramfors, Härnösand och Örnsköldsvik. Gårdscentrum med rymligt inbjudande bostadshus, gårdshus/bagarstuga för uthyrning på sommaren eller som gäststuga och äldre ladugård/loge. Fastigheten består av ca 59 ha varav ca 40 hektar är skogsmark med ett virkesförråd om ca 5 500 m³ sk och ca 5 hektar är betes/åkermark i anslutning till gårdscentrum.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Rymligt bostadshus uppförd i 2 plan på torpargrund med mycket fin huggen stensockel, mindre del är utgrävd som källarvåning. Stomme av timmer, fasad av stående brädfodring och plåttak samt tvåglasfönster i huset. Djupborrat vatten gemensamt med 6 st grannar samt eget äldre enskilt avlopp. Uppvärmningen sker med direktverkande el samt luftvärmepump. Tappvattnet värms upp med elektrisk varmvattensberedare separata för varje våning. Vedspis finns i köket samt kakelugn i kammare och sal. Boarea 168 kvm och biarea 37 kvm enligt fastighetstaxering. Huset är påbyggt med garage för en bil på ca 23 kvm.

Planlösning bottenvåning:
Man kommer in i trapphuset som har bra med förvaringsmöjligheter till vänster, uppgång till övervåningen sker även från trapphuset. Från trapphuset kommer man sedan in i hallen. Till vänster i hallen finns badrummet som är ursprungligen en kammare som byggt om till badrum och tvättstuga för ca 10 år sedan. Beklädd med våtrumsmatta på väggar och golv, tvättmaskin, torktumlare, tvättbänk och dusch finns i badrummet. Från hallen kommer man även till mindre toalett, den ursprungliga toaletten. Vidare från hallen går man in till ett rymligt lantkök som präglas av 70-talet med snickerier av furu, locktak av furu samt gröna vitvaror som spishäll, inbyggnadsugn. Nyare diskmaskin och kyl/frysskåp är installerat. I köket finns även fungerande vedspis, för komplement eller bara mys eldning. Går man vidare från köket kommer man till kammaren med en kakelugn samt vidare till ett stort vardagsrum, sal även där finns en kakelugn. På bottenvåningen är det fina äldre spegeldörrar till de flesta rum.

Planlösning övervåning:
Övervåningen präglas av 50-talet med tidtypiska tapeter och dörrar. Man kommer först via trapphuset och in till hallen. Till höger i hallen finns en toalett med dusch som är beklädd med våtrumsmatta på golv och väggar. Vidare i hallen till höger finns stort rum med balkong samt två mindre rum ett som är inrett som kök samt en alkov/sovrum. Till väster i hallen finns två sovrum samt längst bort i hallen finns ytterligare att sovrum. Det är mycket gott om garderober i de flesta rum på övervåningen,

Planlösning källarvåning:
Källaren är under en mindre del av huset och består av ett rum med dusch samt bastu.

Bagarstuga

Mindre hus/bagarstuga lämpligt för uthyrning på sommaren eller gäststuga. Uppförd i 1 1/2 plan på torpargrund med stomme av timmer, fasad av stående
brädfodring och plåttak. Påbyggt med altan med tak. Gemensamt vatten och avlopp med stora bostadshuset,
endast sommarvatten. Byggnadsarea ca 91 kvm, altan ca 20 kvm.

Planlösning bottenvåning:
Man kommer in i hallen genom den påbyggda farstukvisten och genom de gamla pardörrarna. Från hallen kan man gå upp till övervåningen. Mindre toalett
finns under trappen. Till höger från hallen kommer man in i köket som har målade snickerier från 60-talet, köksutrustning samt bakugn. Går man vidare från köket
kommer man till ett mindre rum med en kakelugn. Från det mindre rummet kan man även gå ut till altanen. Till vänster i hallen kan man komma in i ett stort rum som ligger ut mot gården samt vidare även in till det mindre rummet med kakelugn. Bakugn och kakelugn är inte använda på senare tid.

Planlösning övervåning:
På övervåningen kommer man först till en oinredd del med synliga timmerväggar samt vidare in i ett stort inrett rum.

Bagarstugan är renoverad på 60-talet.

Ladugård/loge

Före detta ladugård/loge med stomme av trä och tak av plåt. Utgörs av äldre djurutrymmen samt förrådsutrymmen. Övervåningen består av loge med trägolv.

Bilgarage

Mindre bilgarage för en bil som är uppförd i stomme av trä och plåttak finns nere efter allmänna vägen.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Kramfors kommun, Skogs församling.

Kör E4:an från Härnösand 42 km, tag vänster vid skylt Bjärtrå/Träsk. Kör ca 1,5 km så finns byggnaderna på höger sida om vägen.
Se även skogskarta, översiktskarta samt vår hemsida för interaktiva kartor, www.lrfkonsult.se.

Allmänt

I Träsk ligger denna trevliga gård på en höjd med öppet och soligt söderläge med utsikt över öppna odlingslandskapet, skog och vatten. Gårdscentrum med rymligt och inbjudande bostadshus, perfekt för en barnfamilj genom att det finns många sovrum, stora sällskapsrum samt två badrum. Gårdshus/bagarstuga för uthyrning på sommaren eller som gäststuga och äldre ladugård/loge. Fastigheten ligger nära E4:an utan att man bli störd ca 1,5 km med asfaltväg, vilket gör att man enkelt kommer ut på E4:an och kan arbetspendla till Kramfors, Härnösand eller Örnsköldsvik.

Fastigheten består av ca 59 ha varav ca 40 hektar är skogsmark med ett virkesförråd om ca 5 500 m³ sk. Ca 5 hektar är betes/åkermark i anslutning till gårdscentrum lämpligt för mindre djurhållning.

Det dominerande trädslaget är gran som upptar 66 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är fördelad på röjningsskog 20 % (8 ha) , gallringsskog 39 % (15,4 ha) och med ett virkesförråd om ca 2 750 m³sk. Skog som uppnått slutavverkningsbar är i huggningsklassen S1 är 10,9 ha med ett virkesförråd om ca
2 100 m³ sk och 5,7 ha S3 skog med virkesförråd om ca 600 m³ sk.

Fastigheten har även andel i stor skogssamfällighet om ca 53 ha.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2018 av Kent Wallin Svefa, 010 603 87 24. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 40 ha med ett virkesförråd om ca 5 500 m3sk.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns:
Skogsvårdsåtgärder så som röjning om 8 ha under planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheten. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns det kända forn/kulturlämningar som flera högar. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. För närvarande bedrivs älgjakten genom Dalsbergets jaktlag med ca 30 jägare i jaktlaget och man jagar på ca 4 000 ha, uppdelat på två områden. Beslut från jaktlaget måste alltid tas för att ny ägare av fastigheten skall få vara med i jaktlaget. För närvarande är den årliga kostnaden 1 000 kr/ år för att vara med i jaktlaget samt att man måste betala en insats om 1 500 kr. Dalsbergets jaktlag har 5 årigt arrendekontrakt på fastigheten som skrevs under 2016-05-28 och betalar för närvarande ut 14 kr/ha och år i arrende. Kassör Göran Carlsson 073 050 89 95.

Småvilt jagas över del eller hela området.

Taxeringsvärde

Fastigheten har inget eget taxeringsvärde utan är samtaxerad med Kramfors Träsk 3:9.
Taxeringsvärde 2017. Totalt  1 265 000 kr fördelat på skogsmark 907 000 kr (skogsmark 715 000 kr, skogsmark som är samfälld 192 000 kr), impediment 29 000 kr, åkermark 95 000 kr, betesmark 21 000 kr ekonomibyggnad 503 000 kr, tomt 15 000 kr och bostadshus 198 000 kr. Typkod 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag 573 093 kvm, areal enligt skogsbruksplan 59,3 ha.

Åkermark

Betes/åkermarken är enligt skogsbruksplanen på 5 ha. Marken är upplåten genom muntlig upplåtelse och är upplåten under 2019. Säljaren har inga stödrätter för åkermarken.

Vägar

Fastigheten har inte andel i några vägar annat än Landsjövägen som berör samfälligheten Träsk S:1.

Visning

Visning av byggnaderna på brukningscentrum sker den 20/8 kl 14:00-16:30. Anmälan skall ske till fastighetsmäklaren. Visning annan tid efter överenskommelse med fastighetsmäklaren.

Intressenter får på egen hand besikta skogen på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Service

Affärer, bensinstationer, matserveringar mm i Ullånger 10 km. Till Kramfors ca 30 km, till Örnsköldsvik ca 64 km och ca 45 km till Härnösand.

Information

Se kommunens hemsida www.kramfors.se och www.hogakusten.se.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.

Tillträde

Tillträde tidigast 30 dagar efter köpekontraktet undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Friskrivning

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brist i byggnaderna som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten, den går att beställa via fastighetsmäklaren på 0611-289 35 eller patrik.ulander@lrfkonsult.se.

Samfällighet

Fastigheten har del i Träsk S:1, fäbodskog. Fastigheten har enligt fastighetsutdrag 17;5 % andel i området som består av två skiften på var sin sida om Landsjön. Enligt arealmätning består samfälligheten av 53,62 ha, enligt fastighetsutdrag 17,1967 ha. Säljaren har 2017 tillsammans med övriga delägare skrivit under ett avverkningskontrakt med Holmen gällande gallring av ett större område ca 20 ha på samfälligheten. Kontaktperson på Holmen gällande gallringen är Emil Fahlén 070-210 92 20. Intäkten från gallringen skall tillfalla säljaren.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter