Lantbruk

Jordbruksfastighet 5,1 ha

Pris 825 000 kr eller bud

825 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 21 feb, kl 15:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
5,4 ha
Tomtområde
5,4 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SÖLVESBORG YSANE 13:7

Om fastigheten

Byggnadsfri jordbruksfastighet till en brukad areal av 5,1 ha, varav ca 4,1 ha är brukad åkermark och ca 1 ha är betesmark. Markerna ligger devis inom Vesan och har en god tillgänglighet från vägar. Åkerskiftena är av mindre areal, men har en god arronderingen.
Areal enligt SAM-ansökan är 4,12 ha.

Pris 825 000 kr eller bud

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Åkermark

Total areal enligt SAM-ansökan om 4,12 ha. Jordarna passar för potatis och spannmål och ligger delvis under invallning för Vesan. Marken är inte täckdikad och har relativt goda brukningsförhållande för området. Ny ägare kan börja bruka marken efter växtsäsongen år 2020.
För mer information om åkermarken, areal enligt Sam-ansökan med karta, stödrätter och tillträdesdag, vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Betesmark

Betesmarken är uppmätt till en yta av ca 1 ha och ligger inte med i SAM-ansökan för Eu-stöd. Skiftet är tillgängligt för ny ägare efter växtsäsongen år 2020 och ligger beläget mellan skifte 6 A och 7 A.
Marken blir tillgänglig för ny ägare efter att fastighetsreglering vunnit laga kraft eller enligt överenskommelse.

Stödrätter

Till markområdet följer stödrätter för en areal av 4,12 ha.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen.

Fastighetsbildning

Köparen svarar ensam för lagfarts-, stämpel- och eventuella lantmäteriförrättningskostnader i samband med köpet.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med 300 kronor.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brist som beror på underhåll eller användning.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter