Skogsfastighet

Jordbruksfastighet i Roknäs

Utgångspris

1 200 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 24 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
37,8 ha
Övrigmark
0,2 ha
Skogsmark
8,9 ha
Åkermark
28,7 ha
Virkesförråd
1 143 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

PITEÅ ROKNÄS 4:10 del av

Adress

Roknäsvägen 88 94631 Roknäs

Om fastigheten

Här kommer fastigheten för dig som vill utöka ditt ägande av åkermark eller för dig som vill börja odla. Fastighet om 37 ha där nästan 29 ha är åkermark. Skog finns också, 8,9 ha med en bonitet på 4,1, virkesförråd om 1 143 m³sk.

Hitta hit

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Risbergs skogskonsult AB under augusti 2016. LRF Konsult har räknat upp planen med två års tillväxt. Enligt skogsbruksplanen uppgår skogsmarken till 8,9 ha med ett virkesförråd om 1 143 m³sk. Trädslagsfördelning 63% tall, 3 % gran och 34% björk.

Jakt

Hela fastigheten ingår i Roknäs VVO.

Stödrätter

Inga stödrätter medföljer.

Åkermark

Täckdikning och dränering på 1970-80 talet.

Fastighetsbildning

Då detta är en försäljning av del av fastighet måste en förrättning ske hos Lantmäteriet. Kostnaden för förrättningen står köparen för. Fastigheten kan kanske bilda egen fastighet eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Vad gäller rättigheter, belastningar, servitut och gemensamhetsanläggningar mm kommer de att fördelas efter nytta och areal.

Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken är utarrenderad för 2019. Arrendet är uppsagt.

Övriga marktyper

Avdelning 37, där finns avtal med Norra Skogsägarna om markberedning och plantering vilket kommer utföras på säljarens bekostnad.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 600 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter