Lantbruk

Jordbruksmark – 5 ha

Högstbjudande

850 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 3 feb

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
5,2 ha
Tomtområde
5,2 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SIMRISHAMN MELLBY 6:22

Om fastigheten

Obebyggd jordbruksfastighet mellan Vitaby och Kivik på ca 5 ha, varav åkermark på ca 4 ha. Fastigheten ligger högt belägen, från dess högsta punkt breder en storslagen vy ut sig och mellan trädkronorna kan man se ut över både hav och kust.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Åkermark

Åkermark uppdelad i tre skiften med en areal på ca 4 ha. Höjdskillnader förekommer. Enligt jordklassificeringen ligger åkermarken inom jordklass 7 och 8. Delar av tidigare äppelodling som nu är åkermark ligger fortfarande klassad som skogsmark, men uppskattats till att motsvara de intilliggande jordklasserna.

Övrig mark

Utöver åkermarken finns ytterligare ca 1 ha, denna mark består av kantzoner, skogsdungar och mark med berg i dagen.

Jordbruksarrende

Jordbruksarrende på 1 år finns tecknat för perioden 2020-01-01 - 2020-12-31.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande åkerarealen följer med fastigheten. Stödrätterna ingår i det nuvarande arrendet och skall återlämnas till jordägaren vid arrendets upphörande.

Jakt

Möjlighet till jakt på fastigheten med gott om vilt i området. Jakträtten är upplåten i arrendekontraktet tom 2020-12-31.

Byggnader

Inga byggnader följer med fastigheten. Försvarsmakten har tidigare nekat bygglov på fastigheten.

Vägar

Fastigheten nås via Björketvägen i den norra delen av fastigheten. Fastigheten har del i två vägföreningar.

Arealer

Enligt lantmäteriets fastighetsregister är hela fastighetens areal 5,2 ha.
Enligt blockkartan från 2019 är arealen åkermark 4,06 ha.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter