Lantbruk

Jordbruksmark i Eldsberga, ca 172 Ha

Högstbjudande

37 500 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
173,0 ha
Betesmark
4,0 ha
Åkermark
164,0 ha
Mark
5,0 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HALMSTAD PERSTORP 36:1, DEL AV

Adress

Perstorp 394 30597 Eldsberga

Om fastigheten

Nu finns möjlighet att förvärva en rejäl bit åkermark som tidigare tillhört Tre Högar.
Ca 172 Ha varav ca 163 Ha är åkermark med bevattning. Eventuellt kan marken säljas i delar.
Eget grustag och mindre del betesmark finns inom området.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Fastighetsbildning

Jordbruksmarken är under avstyckning från Stamfastigheten med pågående lantmäteriförrättning, som förväntas vara klar under tidsperioden Oktober - December år 2019. Halmstad kommun har Lantmäteri i egen regi, med tillfredsställande handläggningstider.
Marken kommer att få en ny fastighetsbeteckning. arealen uppskattas till ca 173 Ha efter förrättningen, då byggnaderna och ett markområde på ca 6 Ha totalt delats ifrån. Arealen enligt fastighetsregistret före delningen är 1 789 499 kvm, alltså ca 179 Ha.

Bevattning - Vattendom

Borra med vattendom finns och som ägs tillsammans med granne, 60 % tillhör fastigheten. All åkermark kan bevattnas. Nedgrävd stamledning med hydranter på hela arealen. Vatten kan även tas från Alslövsån, vattendom saknas.

Grustäkt

På fastigheten finns ett mindre grustäkt avsedd för fastighetens behov. Areal ca 9 500 kvm.

Åkermark

Åkermarken är fördelad på flera skiften. All mark kan bevattnas från antingen borra på fastigheten eller från Alslövsån. Ca 11 Ha är beläget inom yttre vattenskyddsområde. Bra vägnät och allmänna vägar gör marken lättillgänglig.

Betesmark

De höglänta delarna intill Älvaberg brukas som betesmark. Arealen är enligt uppmätning på karta ca 4 Ha

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 36 982 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter