Lantbruk

Kommande försäljning

Högstbjudande

2 500 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
28,0 ha
Tomtområde
28,0 ha
Virkesförråd
1 957 m3sk
Boyta
122 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

OSKARSHAMN ÖVRAHAMMAR 1:6

Adress

Stymlemosse 57295 Figeholm

Om fastigheten

Trevlig skogsfastighet med goda jaktmöjligheter som lämpar sig som hästgård.
Gårdscentrat ligger vackert med utsikt över inägomarken och den äldre ekskogen.
Byggnaderna är i behov av renovering och modernisering men stommarna i husen är bra så förutsättningarna är goda.
Möjligheten till förvärv av angränsande skogsskift om 7,9 ha varav 6,1 ha är produktiv skogsmark.
Passar bra för familjen som drömmer om sin egen gård med möjlighet till jakt och hästhållning.
Välkomna!

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Nya mansgården

Byggnaden har bra stomme, källarplan med pannrum, dusch och två förråd, Bottenvåningens planlösning: grovingång med toalett i anslutning till kök med matplats och två rum och hall. Övervåningen två sovrum och allrum med öppen spis i anslutning till trappen. Vattenburen värme som behöver ses över. Vatten försörjningen kommer ifrån en grävd brunn med osäker vattentillförsel. Avloppsanläggningen är förbjuden att brukas efter 2021-03-07.

Husartorpet

Torp med ett rum och kök samt hall på bottenplan samt två rum på ovanvåning, bra stomme. Har nyttjas som förråd för spannmål.

Ladugård och masinhall

Ladugård och maskinhall med betonggolv, bra stomme.

Gris och hönshus

Bra stomme med betonggolv.

Förrådsbyggnad

Bra stomme med trä golv.

Byggnadssätt

Samtliga byggnader är behov av renovering och modernisering men stommarna är bra.

Skogsuppgifter

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.
Skogsbruksplan ingår utan särskilt vederlag och skall i original överlämnas på Tillträdesdagen.

Skogsvård

Totalt inom planperioden föreslås i grundförslaget 3,6 ha markberedning, 3,6 ha plantering, 3,7 ha återväxtkontroll samt 5,5 ha röjning.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Jakträtt ej upplåten.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Arrende/nyttjanderätter

Säljaren garanterar att det inte finns några avverkningsrätter som belastar Fastigheten.

Säljaren får inte avverka skog eller upplåta avverkningsrätter på Fastigheten från denna dag.

Säljaren garanterar att inga avverkningar skett efter det att skogsinventeringen, som ligger till grund för lämnade uppgifter i objektsbeskrivningen, utförts.

Inägomark

Inägomarken är ej utarrenderad.

Forn- och kulturlämningar

Det finns en stensättning registrerad hos Riksantikvarieämbetets hemsida.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Oskarshamns kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3700 kr för privatperson och 5700 kr för juridisk person.

Fel eller brister i fastigheten.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Areal

Areal enligt skogsbruksplan.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara LRF Konsult ,Kristian Isberg, Brunnsgatan 9 593 33 Västervik tillhanda senast XX-XX-XX . OBS! Märk kuvertet Övrahammar 1:6. Använd gärna bifogad budblankett.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Historia

Övrahammar 1:6 Stymmelmosse, husartorp nr 37
1691 Båssmanstorp på avmätningskarta 1691
1704, 7 feb begravdes gossen Zante från Stymmelsmosse, 3 mån gammal
1789 överflyttas Stymmelmosse från Övrahammar till Släthult
1792 littera 38, 124, 298 – 302 på Storskifteskartan
1811 flyttades ryttartorpet tillbaka till Örahammar
Sista husaren:
1888 kom husarkorpralen Carl Johan Sköld från Döderhult, * 10 jun 1851 i Stymmelsmosse, gift 31 okt 1880 med hustru Ida Matilda Sofia Jonsdotter, * 23/2 1854 i Döderhult
D. Maria Sofia Ottilia, * 13 nov 1880 i Döderhult
S. Carl Oskar, * 23 feb 1882 i Döderhult
1889, 8 jan * S. Axel Fredrik
1891, 12 jun * S. Martin Valentin
1901 flyttade familjen till Stora Skaftvik
1920, 31 aug avsöndrades 28.0378 har från hela hemmanet till 1:6
1943, 27 apr köpt av Maja Sköld

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 60 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter