Lantligt boende

Kringbyggd gård söder om Mjöhult

Högstbjudande

950 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
0,6 ha
Tomtområde
0,6 ha
Boyta
100 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HELSINGBORG VÄSTRA KATTARP 1:11

Adress

Mjöhultsvägen 142 25476 Allerum

Om fastigheten

Väster om Svedberga kulle finns denna gård med anor från 1800-talet. Gården har stått tom en tid och är i behov av omfattande upprustning och renovering. Möjlighet finns att köpa till åkermark för att möjliggöra djurhållning eller odling. Buss 224 mellan Hjälmshult och Arild stannar precis utanför.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Boningshus

Boningshus troligen uppfört under 1860-talet. Inrett i ett plan med oinredd vind. Entréplan med köksentré och kök (utrivet), allrum och matsal, två mindre rum samt finentré med badrum. Huset är i behov av genomgående renovering/upprustning.

Fd stall med loge

Stallbyggnad med pannrum på gavel samt stalldel med gamla spiltor och kreatursinredning. Rejäl loge i anslutning.

Uthuslänga

Uthuslänga med garage samt undantag med kök i mycket dåligt skick.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet utgör del av Helsingborg Kattarp 1:11 varför fastighetsbildning
måste ske. Säljaren svarar för förrättningskostnaden.
Arealen är uppskattad och kommer att fastställas efter förrättning. Köpekontrakt kommer att undertecknas med blivande köpare och därefter
kommer ansökan om lantmäteriförrättning lämnas till Lantmäteriet. Slutuppgörelsen sker när förrättning vunnit laga kraft och registrerats.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Kontakta oss