Skogsfastighet

Kubikfabrik i Nordmaling – Öresund

Högstbjudande

1 500 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast sön 21 jul, kl 23:59

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
73,1 ha
Skogsmark
46,2 ha
Myr/kärr/mosse
5,3 ha
Berg/hällmark
3,3 ha
Inägomark
0,7 ha
Väg och kraftledning
3,0 ha
Övrigmark
0,2 ha
Vatten
14,4 ha
Virkesförråd
2 931 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NORDMALING ÖRESUND 1:51

Adress

Skog Nordmaling-Öresund 91492 Nordmaling

Om fastigheten

LRF Konsult – Landets största förmedlare av jord och skogsfastigheter – kan med stort nöje presentera denna obebyggda skogsfastighet i Nordmaling – Öresund. Fastigheten består av ett sammanhängande skogsskifte söder om Nordmalings samhälle i riktning mot Långron.
Fint belägen i ett varierat skärgårdslandskap. Bra ordnat med vägar till och på fastigheten. Här ges goda möjligheter till långsiktig investering. Den unga skogen ger en beräknad årlig löpande volymtillväxt om 174 m³sk per år.

Skogsbruksplanen som är upprättad i slutet av 2018 visar på ett uppskattat virkesförråd om ca 2931 m³sk .
– Totalt ca 73,1 ha varav ca 42,6 ha produktiv skogsmark.
– Mycket fina jakt och fiskemöjligheter.
– Nära till Nordmaling med all tänkbar närservice.
Kontakta ansvarig fastighetsmäklare Robin Lindström för mer information och intresseanmälan! Robin.lindstrom@lrfkonsult.se

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.
Köparen har själv tagit ställning till aktuellt virkesförråd, beståndsarealer och åtgärdsbehov i skogen.

Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Plantering utförd 180525 av Holmen Skog.
- 2 ha 2500 st tall-plant/ ha
- 19,3 ha 47 047 tall-plant

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt markerade.

Nyckelbiotoper, naturvärden och fornminnen

Det finns två registrerade nyckelbiotoper på fastigheten om totalt 2,3 ha. Se mer om detta under bifogade filer från skogens pärlor. Dessutom finns det ett registrerat naturvärdesobjekt Ärendebeteckning: N 746-2004 totalt 2,4 ha se mer om detta i det bifogade materialet från skogens pärlor.

Kommentar från fastighetsmäklaren : Registrerat naturvärdesobjekt Ärendebeteckning: N 746-2004 är idag satt ur spel eftersom det avverkats.

I övrigt finns det inga registrerade restriktioner eller fornlämningar. Källa: SeSverige

Jakt

Jaktmarken är oregistrerad. Från länsstyrelsens hemsida : "På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar eller kortare beroende på Länsstyrelsens beslut."

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd behövs ej av fysisk person. P.ga nuvarande ägares markbalans är det inte möjligt för juridisk person att förvärva denna fastighet.

Besiktning och undersökningsplikt

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Mantal

Mantal - 1/18

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter