Lantbruk

Kulturhistoriska Träslottet i Arbrå

Utgångspris

4 000 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast ons 5 feb, kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
75,6 ha
Skogsmark
58,1 ha
Impediment
1,6 ha
Inägomark
10,8 ha
Väg och kraftledning
1,6 ha
Övrigmark
3,5 ha
Virkesförråd
6 742 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BOLLNÄS KOLDEMO 5:2, LILLBOTJÄRN 1:7

Adress

Koldemo 4051 82162 Arbrå

Om fastigheten

Nu finns det en unik möjlighet att förvärva det kulturhistoriska Träslottet Hans-Anders I Koldemo, Arbrå. Här finns möjlighet till olika verksamheter. En välbevarad Hälsingegård. Gård med mangårdsbyggnad sammanbyggd med ladugård och stall, barstuga, bagarstuga samt flertalet ekonomibyggnader. Ladugården och stallet är ombyggd till servering och caféverksamhet.

På gården finns även besökscentrum för Världsarvet Hälsingegårdar med utställning, butik och information om världsarvet. Gården är belägen ca 15 km norr om Bollnäs i anslutning till riksväg 83 och det finns gott om utrymme för parkering. De senaste åren har Träslottet haft ungefär 20 000 – 25 000 besökare per säsong, mellan Maj och Augusti.

Storbondgården Hans Anders blev känd som ”Träslottet” på 1960-talet då konsumentjournalisten Willy Maria Lundberg förverkligade sin dröm om en inspirationsplats för den tidens konsumenter. Tills idag har gården varit en inspirerande plats för hela familjen med café, lekplats, trädgård samt interiörmåleri.

Försäljningen omfattar två fastigheter. Den större fastigheten Koldemo 5:2 som innefattar Träslottet, 11 ha åkermark och skogsmarken omfattar två områden belägna i Koldemo by. Fastigheten Lillbotjärn 1:7 utgör ett mindre myrskifte som är beläget någon kilometer västerut. Fastigheterna har en total areal om 75,6 ha, varav 58,1 ha är produktiv skogsmark med tyngdpunkt på yngre och medelålders gallringsskogar. Virkesförrådet uppgår till ungefär 6 700 m³sk. Jaktmöjligheter i viltvårdområde.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Manbyggnaden

Manbyggnaden är den älsta byggnaden på gården och är troligen uppförd under 1800-talet med tapet och dekorationsmålningar som antyder 1800-talet mitt. Det finns dock detaljer med antydan att byggnaden troligen är från runt sekelskiftet 1800. Manbyggnaden är i dag sammanbyggd med ladgården och stallet, en dörr från det nuvarande köket leder intill bryggstugan och vidare till ladugården och slutningen det gamla stallet. Dessa delar är i dag ombyggda för servering och caféverksamhet.

Byggnaden är uppförd på en torpargrund i en stomme av timmer under ett äldre tegeltak. Byggnaden är brädfodrad med stående träpanel med gamla enkelfönster. Ett flertalet eldstäder finns (används ej) samt en större vedspis i köket. Flera av byggnadens rum är utsmyckade av handmålade dekorationsmålningar, äldre tapeter och gamla detaljer.

Byggnadens nedre plan inrymmer:

Farstun
Här kommer man in i en för tiden ovanligt liten farstu med dörr till den raka trappen som leder till övervåningen. Farstun är tapetserad med en modern kopia av den gamla tapet som finns i den stora salen till vänster. Till höger finns en dör som leder in till köket.

Salen
Den stora salen har ljusinsläpp flera håll, en öppen spis central placerad i rummet. Taket är av lockpanel med breda bräder, med originaltapet från skiftesbeskrivningen från 1800-talets mitt på väggarna, slitna golv med breda golvbrädor.

Kamrarna
​Innanför salen ligger två mindre kamrar, med varsin kakelugn. Kamrarna har vackra målade golv med en fris längs väggarna. I den högra kammaren finns även en
handmålad landskapsmålning. Taket har lockpanel med breda brädor.

Köket
​Till höger om farstun ligger köket, eller den gamla vardagsstugan som har en stor spismur innehållande bakugn och järnspis. Taket har lockpanel med breda bräder. Väggarna är lerklinade och målade med en stilren marmorering i engelsk rött och vitt från 1960-talet.

​Byggnadens övre plan inrymmer:

Hallen
​Genom den raka trappen når man en rymlig hall. Hallen har välbevarade marmormålningar på väggarna och bröstpanel. Breda takpanel samt ett golv av breda golvbrädor.

Timmersalen
Till höger om hallen finns en stor sal motsvarande den på nedre planen med högre takhöjd. Rummet var tidigare inrett med måleri på väggarna och vitlimmat tak målad bröstpanel och fönstersnickerier. Idag så återstår bara taklisten, i övrigt så har rummet timmerväggar, med breda golv- och takbrädor. Här finns en öppen spis lik den på nedre plan.

Kammaren
Ett ljust rum med insläpp från tre håll, öppen spis. Rummet har ett ljus målat tak med breda takbrädor, ljusa väggytor inramade av fältindelade schablonmålningar, gul bröstpanel och med grova breda golvplankor.

Förrådsrummen
Till vänster om hallen finns ytterligare två rum som till större del tjänat som förvaring. Rummet som vetter ut mot gårdsplanen har aldrig inretts utan består av timmerväggar tak av lockpanel av breda bräder, med slitna breda golvbrädor. Det andra rummet nås via en passage förbi en skrubb som inrymmer en stege upp till vinden. Rummet har ett vitmålat tak, tapet på väggarna, golv bestående av grova breda golvplankor.

Från farstun finns en tapetdörr som leder ner i källarsvalen. Källaren är välvd och belägen under del av salen och kammaren.

Ladgården och stallet

Lagårdsbygganden var redan vid skiftesbeskrivningen sammanbyggd med manbygganden vilket var tämligen vanligt då vardagsstugan (köket) och byggstugan delar murstock. Bryggstugan är idag ombyggt till ett grovkök, har egen groventré, wc och tvättstuga. Lagårdsdelen har efter ombyggnationen till café och servering fått nytt interiör men en del gamla inslag finns bevarade.

Från ingången till vänster om manbygganden, genom en hall som leder in till cafédelen som har högt i tak. Rummet inrymmer två serveringsdiskar för tillredning av enklare rätter, gott om utrymmen för sittplatser och ett loft där man kan se ner över caféet. I det gamla stallet återfinns idag ytterligare ett rum som kan användas för olika ändamål. Innanför caféet passagen finns den stora matsalen med gott om utrymmen och med en stor eldsal mitten i rummet. Här finns en egen ingång direkt ut mot parkeringen. På gaveln, under lagårdsbyggnaden finns toaletter inredda.

Under lagårdsbyggnaden bland annat det gamla grishuset som idag nyttjas till förvaring.

Barstugan "Lisas hus"

Byggnaden är en regelrätt parstuga som säga ha uppförts runt laga skifte på 1890-talet som ersättning för en liknande byggnad som brann i slutet av 1800-talet. Vid laga skifte var då byggnaden gårdens ända rödfärgade byggnad och då i utmärkt skick. Byggnaden är uppförd på en torpargrund i en stomme av timmer under ett äldre tegeltak. Byggnaden är brädfodrad med stående träpanel med gamla enkelfönster. Byggnaden används idag som besökscentrum för världsarvet Hälsingegårdar med utställning, butik och information om världsarvet.

Byggnadens nedre plan inrymmer:

Förstuga
Mindre förstuga med trapp upp till övre plan.

Salen
Till västern om farstun finns en stor inredd sal med väggfasta bänkar. Rummet har ett ljust tak, tapetserade väggar, bröstpanel, golv med breda golvplankor. Rummet används idag som besökscentrum för världsarvet.

Kammaren
Rakt fram ligger kammaren som inretts för boende. Rummet har ett ljus tak, tapet på väggarna golv med äldre korkmatta.

Köket
Till höger finns ett enkelt kök med vedspis.

Rum och WC
I anslutning till köket finns en mindre rum med äldre tapeter, en mindre wc med handfat och toalett.

Byggnadens övre plan inrymmer:

Hall
Enkel hall med trapp och tillgång till kallvind.

Sovrum
Till höger om hallen finns ett inrett sovrum med utsikt över parkeringen. Ett ljust tak med vackra tapeter på väggarna, golv med breda golvplank.

Rum och Badrum
Rakt fram från hallen finns ett inrett rum. Innanför finns även ett badrum med handfat, toalett och dusch.

Kallvind
Till vänster finns en oinrädd kallvind.

Kornladan "Kronans hus"

Kronans hus kallas byggnaden med anledning av byggnadens tidigare nyttjande som militärförråd under 1950-talet. Byggnaden är uppförd ungefär vid laga skifte och har haft flera funktioner genom åren. Konstruktionen utgör både timmer och trä under ett plåttak. Byggnaden inrymmer bland annat utställningslokal, lek och pysselrum, vedbod och övervåningen utgör ett större lagningsutrymmen eller loge. Under byggnaden finns även ett större utrymme som lämpar sig för förvaring.

Bagarstugan och smedjan

Bagarstugan är uppförd efter laga skifte och har sannolika ersätt en tidigare liknande byggnad. Byggnaden är uppförd på en stensockel under tegeltak. Byggnaden inrymmer på nedre plan förutom bagarstugan en smedja. Övre plan är inrett med ett sovrum.

Häbret

Häbret är beläget i anslutning till parkeringen och fungerar förnärvarande som personalutrymmen för Bollnäs kommun. Timmerbyggnaden är uppförd på plitar under tegeltak. Byggnaden inrymmer på nedre plan ett större allrum, litet enklare kök och två toaletter. Övre plan ett större allrum.

Övriga byggnader

Det finns ytterligare flertalet mindre byggnader belägna i Träslottets trädgårds, lada, lekstuga, timmerkoja, uteklassrum, ekologisk kolonistuga och pergola.

Allmänt

Fastigheterna Koldemo 5:2 och Bollnäs Lillbotjärn 1:7 är belägna utanför strax söder om Arbrå, ca 15 km norr om Bollnäs i Hälsingland. Fastigheterna består totalt av tre områden. Den större fastigheten som innefattar Träslottet, åker och skogsmarken är belägen i Koldemo by varav den mindre fastigheten består av ett myrskifte och är belägen någon kilometer västerut.

Träslottets byggnadsbestånd utgörs i huvudsak av följande byggnader: manbyggnad med sammanbyggt ladugård och stall som nu mera är ombyggd till caféverksamhet, barstuga, kornlada, bagarstuga och smedja och härbre. Det finns även en större trädgård, lekpark samt ett antal mindre byggnader. De senaste året har Träslottet haft ungefär 20 000 - 25 000 besökare per säsong, mellan Maj och Augusti.

Fastigheterna har en total areal om 75,6 ha, varav 58,1 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd uppgår till ungefär 6 700 m³sk och ca 11 hektar åkermark. Jakt i viltvårdområde.

Historia

Träslottet Hans-Anders i Koldemo, Arbrå är en hälsingegård som bevarats sedan början av 1900-talet.

De sista ägarna av gården var Erik och Marta Persson. Gården hade köpts av Eriks morfar som sedan gått i arv. Då Erik och Marta inte hade några egna barn testamenterades gården och alla dess tillgångar till Arbrå kommun, 1942. Stiftelsen Erik och Martas minnesfond bildades och syftet var utgöra ett kapital för att uppföra ett barnhem, eller att nyttja avkastningen för motsvarande ändamål, till fostran och vård av barn hemmahörande i Arbrå. Stiftelsen konstituerades 1951. Tillgångarna utdelades som bidrag enligt stiftelsens stadgar till en barnkoloni i Backa f.d skola. Gården Hans Anders uthyrdes till olika ändamål utan någon vinning för stiftelsen och åkermarken utarrenderades till en granne.

Träslottet, grundades av Willy Maria Lundberg på 1960-talet och har bevarats i samma anda sedan dess, ett centrum för inspiration och idéer. Den pampiga byggnaden utstrålar godhet och värme, nostalgisk historia och drömmar. Gården har idag två typiska hus från 1800-talets början där ett är sammanbyggt med ladugården vilket är karakteristiskt för Hälsingland. Gården erbjuder inte bara kulturhistoria utan också årliga utställningar, försäljning av gammalt och nytt.

Gården har varit en inspirerande plats för hela familjen med café, lekplats samt ett interiörmåleri. På gården finns ett besökscentrum med butik och information om världsarvet Hälsingegårdar.

Trägården

En trädgård med fruktträd var ingen vanlig företeelse i Hälsingland vid sekelskiftet. Trädgårdarna låg ofta avskild från gårdscentrum med ett omringat med staket. Efter sekelskiftet kom föreställningen att man skulle ha en lustträdgård runt bostadshuset. Idag finns en stor lönn på gården. Under 1960-talet anlades en kryddträdgård som senare kompletterades med en pionträdgård. Lekparken ligger delvis i trädgården.

Demonstrationsträdgårdar anlades och utgör nu en viktig del i Träslottets verksamhet. En triangel av den ursprungliga åkermarken mellan bäcken bakom "Kronans Hus" och den gamla landsvägen har på så sätt omvandlats till trädgårdar. Växterna är sådan som växer och klarar sig bra i ett kärvt norrländskt klimat.

Radhusträdgård, en sibirisk trädgård, skolträdgård, odlingslotter och en trädgård för alla, även återfinns bland idéträdgårdarna. En anläggning för ekologisk vattenrening har anlagts, med en vattentrappa, damm, sumpmark, vassbädd med en meandrande bäcksträcka. Mellan 1998-1999 till kom en ekologisk kolonilott med kretsloppsanpassat hus, växthus och trädgård som är tillgängligt för alla.​

Areal

Areal enligt skogsbruksplanen uppgår totalt till 75,60 hektar. Areal enligt fastighetstaxering och fastighetsregistret uppgår till 74,00 hektar. Differensen kommer ej närmare att undersökas.

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 10,8 hektar. Inägomarken består till största del av åkermark som anses ha normal produktionsförmåga. Åkermarken är för närvarande utarrenderad.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en ny skogsbruksplan från november 2019 upprättad av Björn Karlsson och Elisabeth Norsell Karlsson, Skog och Fritid i Bollnäs AB genom Mellanskog.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 58,1 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ungefär 6 742 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 1 000 m³sk. Medelvolymen per hektar är 116 m³sk och medelboniteten uppgår till 5,7 m³sk per hektar. Av virkesförrådet utgör 58 % tall, 25 % gran och 17 % löv. Åldersfördelningen på fastigheten har en tyngdpunkt omkring 15-50 år och förhållandevis lite avverkningsmogen skog finns.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns det behov av röjning och gallring för fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Till följd av skogsbruksplanens föreslagna åtgärder kan även följdåtgärder som markberedning och plantering bli aktuella.

Enligt skogsbruksplanen finns det behov av röjning och gallring för fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Skogsvård att utföra inom kommande planperioden till följd av föreslagna åtgärder i skogsbruksplanen är markberedning ca 0,5 hektar, plantering ca 1,1 hektar och ca 7,5 hektar röjning.

Skogsvårdslagen

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten (Källa: Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet).

På fastigheten finns några kolbottnar noterade i projektet Skog och Historia. Dessa har ej återfunnits vid fältarbetet. Hänsyn ska tas till forn- och kulturlämningar vid alla åtgärder. Några källor/brunnar med vattentag finns på fastigheten. I avdelning 17 finns en skåra i terrängen, som kan ha blivit till av mänsklig hand (Källa: Skogsbruksplanen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. Dock så finns det ett naturvärdesobjekt och sumpskogar registrerade på fastigheterna (Källa Skogsstyrelsen, Skogens pärlor).

Två NS-marker och en NO-mark har föreslagits. Målet med naturvården är att skydda områden som anses vara ovanliga i ett regionalt och nationellt perspektiv. På de avsatta avdelningarna bör normalt skogsbruk ej bedrivas. Barrdominerade bestånd kräver i regel ingen skötsel (NO). I bestånd där målet är att skapa lövskogar behöver man regelbundet gå in och avverka träd (NS), i synnerhet gran, då den annars kommer att konkurrera ut lövet på sikt (Källa Skogsbruksplan).

Jakt

Fastigheten ingår i Arbrå Västra viltvårdsområde vilket omfattar en areal om cirka 16 400 hektar.

Besiktning

Ingen närmare besiktning av fastigheternas byggnader kommer att genomföras av säljaren. Kontakta ansvarig mäklare för information och rådgivning.

Lös egendom

All kvarvarande lös egendom som finns kvar vid tillträdet tillfaller köparen.

Friström

Fastigheten har ett frikraftsavtal om 3600 kWh/år.

Förvärvstillstånd

Eftersom fastigheterna ägas av en Stiftelse som är en juridisk person så krävs inget förvärvstillstånd från Länsstyrelsen vare sig för juridisk person eller privatperson.

Visning

Kontakta och anmäl intresse till ansvarig mäklare för visning av byggnader. Spekulanter uppmanas att besiktiga fastighetens skog- och åkermark på egen hand eller genom konsult och därigenom förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. För ytterligare upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och murgrund samt skorstensstock.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter