Lantbruk

Lantbruksfastighet om 151 ha

Försäljningssätt

Anbud senast tis 1 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
154,6 ha
Tomtområde
154,6 ha
Virkesförråd
8 863 m3sk
Boyta
205 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Vetlanda Karlstorp 2:1, 4:1, 4:4 samt Vimmarp 2:8, 4:1

Adress

Karlstorp 13 59897 Mariannelund

Om fastigheten

Välarronderad, jord- och skogsfastighet om 151 ha Karlstorp, Mariannelund i östra delen av Vetlanda kommun. 75 ha skogsmark och 39 ha jordbruksmark. Skogsmarken håller idag 8 863 m³sk i virkesförråd, varav 2 373 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2. Markens bonitet är 6 m³sk/ha och år. Modernt bostadshus, byggt 1998. Eget vatten 1,6 ha och fiskerätt i Kolsjön. Jakt.

OBS! Denna fastighetsbeskrivning är justerad mot tidigare publicerad beskrivning avseende minskning med 3 ha skogsmark, som är under avstyckning.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangård

Byggnad i en- och en halv plan om 205 kvm boyta och 50 kvm biyta. Bostaden byggdes 1998 med trästomme, väggar av liggande träpanel under tegeltak.
Entréplan med välkomnande hall, två mycket rymliga rum med pardörrar med glas, mellan rummen. Salen innanför hallen har en murad spis med insats Keddy ( ej eldad på två år). Kök med rejäl tilltagen matplats, som genom välv port ligger i fil med salen. Vedspis, Smålands Spisen, och barkök mot matplatsen. Fullhöjds kylskåp, elspis och diskmaskin. Separat ingång till köket med köksfarstu. Från trappa i hallen når man ovanvåningen, där den stora övre hallen möter med braskamin med insats. Dessutom två större sovrum med garderober och ett badrum. Källare med förrådsrum, tvättstuga, toalett med dusch och pannrum. Uppvärmning Calmarpanna v30 från 1998 och accumulatortankar om 1500 liter. Vatten från djupborrad brunn och vattenreningsfilter Filtrena. Avlopp med trekammarbrunn och infiltrering , som dock har ett föreläggande att åtgärda anläggningen senast den 1/3 2020.

Ladugård/loge

Ladugård i timmer/trä under plåttak. El och vatten. Inredning för hästar. I ladugården finns pump och hydrofor för fastigheten.
På logen finns bilar/bildelar som inte tillhör fastighetsägarna.

Övriga byggnader

På fastigheten finns ytterligare fem äldre ekonomibyggnader, huvudsakligen i trä med plåttak. Dock utan el eller vatten.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen har framskrivits av LRF Konsult, från den uppdaterade planen gjord i december 2015 av SÖDRA. Framskrivningen har skett utifrån gjorda avverkningar, tillväxt, justering för nybildat reservat samt pågående lantmäteriförrättning - avstyckning ca 3 ha. Den produktiva skogsmarken uppgår till 74,9 ha med ett virkesförråd om 8 863 m³sk, varav 2 373 m³sk återfinns i huggningsklasserna S1 och S2. Trädslagsfördelningen är 56 % tall, 22 % gran och 22 % löv. Markens medelbonitet är 6 m³sk per ha och år. Fastigheten är bra arronderad med ett väl anpassat skogsbilsvägnät.

Inägomark

Inägomarken uppgår enligt skogsbruksplanen till 39,7 ha. Jordbruksarrendekontraktet anger ca 15 ha åker och 18 ha betesmark.
Jordbruksmarken är utarrenderad enligt skriftligt ettårskontrakt per 1/1, vilket innebär att det för en köpare inte är möjligt att bruka jordbruksmarken förrän den 1/1 2021 . Stödrätter skall återgå till jordägaren vid arrendets upphörande.

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten ligger delvis inom Karlstorps Kyrkby viket innebär särskilda områdesbestämmelser gällande byggnation och skötsel av marker.

Arrende/nyttjanderätter

Ladugård tillhörande Karlstorps-Ryd 1:7 ligger delvis på fastigheten. Servitut finns för detta nyttjande och mark i omedelbar anslutning till ladugården. Något årligt arrende för nyttjandet utgår inte.

Jakt

Egen småviltsjakt och ingår i Vimmarps älgjaktslag om drygt 800 ha.

Naturreservat

2018 bildades Naturreservatet Karlstorps Tallskog. Naturreservatet ligger till sin helhet på fastigheten - del av Karlstorp 2:1 och 4:1- och områdesskyddet gäller 30,1 ha i fastighetens östra del.

Pågående lantmäteriförrättning

En fastreglering av mark från fastigheten kommer att avslutas inom kort. Det aktuella markområdet är inte med i denna fastighetsbeskrivning.

Vägbeskrivning

Från Vetlanda åk väg 47 mot Målilla. I Kvillsfors tag av mot Pauliström. I Pauliström tag direkt höger och åk knappt 3 km. Tag vänster mot Kråkshult och åk ca 5 km. Håll vänster i Karlstorp och i trevägskorsningen ligger bostaden och du är framme.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 33 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter