Lantbruk

Lantbruksfastighet strax väster om Säffle

Högstbjudande

2 400 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast sön 26 jan

Visning

  • lör 1 feb, kl 12:00 - 13:00

    Läs villkor

    Anmälan sker till susanne.tranberg@lrfkonsult.se

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
45,5 ha
Skogsmark
27,1 ha
Skogsimpediment
2,0 ha
Åkermark
12,3 ha
Övrigmark
2,5 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Berg/hällmark
1,4 ha
Virkesförråd
3 662 m3sk
Boyta
130 kvm
Antal rum
8 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SÄFFLE LERBYN 1:6 & 1:8

Adress

Mellangården 66194 Säffle

Om fastigheten

Väl arronderad lantbruksfastighet endast 4 km utanför Säffle centrum om totalt ca 45,5 ha varav ca 27 ha produktiv skogsmark och ca 12 ha åkermark. Fastigheten har ett virkesförråd om ca 3 700 m3sk. Trädslagsfördelningen är 35 % gran , 56 % tall och 9 % löv. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,4 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas till ca 76 m³sk. Åkermarken och del av stora ekonomibyggnad är utarrenderade tom 2030. Bostadshuset är i stort renoveringsbehov. Flera ekonomibyggnader. Använd gärna vår interaktiva gårdskarta vid ditt besök på fastigheten för att se vart du befinner dig samt information om skog och gränser.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadshuset är i mycket sort behov av sanering och renovering. Nedre plan innefattar hall, kök samt 4 rum. Två av rummen har fina kakelugnar som ej är i bruk. På övre plan finns badrum, hall samt 4 sovrum.

Ladugård

Traditionell ladugårdsbyggnad med ladugårdsdel och stor logdel med rejäla portar. F.d. mjölkkammaren har under senare år byggts till och använts som lokal till kursverksamhet. Logdelen belastas av ett arrendeavtal för uppställning av maskiner. Byggnaden har träpanel, murad ladugårdsdel och eternittak.

Magasinlänga

Äldre träbyggnad under plåttak med garage och förrådsutrymme.

Ekonomibyggnad

Äldre träbyggnad med bra förrådsutrymme.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i mars 2019 av Erik Kumm. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 27,1 ha med ett totalt virkesförråd om 3 662 m³sk varav 2 859 m³sk är S2 och S3 skog. Beräknad medelbonitet är 5,4 m³sk/ha och årlig tillväxt 76 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 135 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning med övervikt av tall på 56% och 35% gran samt 9% löv.

Skogsvård

Viktigt att föryngring, planteringar och röjning utförs i rätt tid för att ta hand om skogen på bästa vis, se skogsbruksplan för föreslagna åtgärder.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

12,3 ha åkermark belägen i direkt anslutning till gårdscentrum. Åkermarken är utarrenderad tom 2030, arrendeavgift 200 kr/år.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej.

Forn- och kulturlämningar

Det finns två möjliga fornlämningar registrerade inom fastigheten enligt Riksantikvarieämbetet.

Jakt

Det finns ett nyttjanderättsavtal från 1987 gällande jakträtten.

Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken är utarrenderad tom 2030, arrendeavgift 200 kr/år. I arrendeavtalet är även del av den stora ekonomibyggnaden upplåten för förvaring av maskiner. Det finns ett nyttjanderättsavtal gällande jakten.

Friskrivning

Fastigheten överlåts med en friskrivningsklausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Visning

Kontakta ansvarig mäklare för visning av bostadshus och ekonomibyggnader. Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Ett tips är att surfa in på vår hemsida www.lrfkonsult.se/fastighetsformedling och sök upp fastigheten via din smartphone. Där kan du via "Visa Gårdskarta" på ett enkelt sätt se vart på fastigheten du befinner dig och skiftenas läge. Markera med fingern på kartan för att se avdelningsbeskrivning med mera.

Skattetal

Mantal - 1/4

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick i vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 450 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter