Lantbruk

Lantligt boende i Höga Kusten med jord och skog

Högstbjudande

2 750 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • mån 21 okt, kl 14:00 - 16:30

    Läs villkor

    Välkomna.
    Anmälan skall göras till fastighetsmäklaren eller kontaktpersonen.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
127,4 ha
Skogsmark
81,2 ha
Myr/kärr/mosse
1,6 ha
Berg/hällmark
33,1 ha
Inägomark
11,0 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Övrigmark
0,3 ha
Virkesförråd
10 400 m3sk
Boyta
128 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Kramfors Nora-Ry 1:2, 3:15 & 3:33

Adress

Ry 301 87294 Sandöverken

Om fastigheten

I Nora, Höga Kusten, ligger denna trevliga gård med lugnt lantligt läge om 127 ha. Pendlingsavstånd till Kramfors, Härnösand och Örnsköldsvik. Här bor ni högt och soligt med natursköna omgivningar. Gårdscentrum med rymligt bostadshus med ljust och trevligt lantkök samt modern bergvärmeanläggning. Stor tomt med växthus och äldre ladugård/ loge samt äldre bostadshus. Produktiv skogsmark om 81 ha med god tillväxt där största andelen är röjning och gallringsskog. Betes och åkermarken är 11 ha enligt skogsbruksplanen och väl samlad vid brukningscentrum.

Fastigheten bjuder på ett lugnt och lantligt boende med skog och natur in på knuten.

Fastigheterna kan eventuellt säljas var för sig.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Rymligt bostadshus uppförd i 2 plan på torpargrund i slutet av 1800-talet. Stomme av timmer, fasad av stående brädfodring och plåttak av tegelprofil samt nya treglasfönster på bottenvåningen och tvåglasfönster på övervåningen. Trevlig inglasad farstukvist är påbyggd på huset. Djupborrat vatten gemensamt med tre grannar samt eget enskilt avlopp. Uppvärmningen sker med vattenburet värmesystem, bergvärme installerad 2003 med IVT Greenlin värmepump, möjlighet finns även att elda med ved genom vedpanna Arimax 35 som är kopplad till två ackumulatortankar. Boarea 128 kvm och biarea 28 kvm enligt fastighetstaxering.

Bostadshuset är rymligt, välplanerat med bra möjligheter för flera sovrum. Stora sällskapsrum, stor tvättstuga med klädvårdsmöjligheter, pannrum mm. Stora renoveringar har skett i mitten av 90-talet som hela bottenvåningen, ny brädfodring och tilläggsisolering, nytt tak, installation av vedanläggning. Sedan har kontinuerlig renovering skett som bergvärme 2003, nya fönster på bottenvåningen 2013 mm.

Planlösning bottenvåning:
När man går genom den inglasade farstukvisten så kommer man in i hallen som är rymlig och centralt beläget i huset. Från hallen kommer man sedan till flera rum i huset. Uppgång till övervåningen sker från hallen. Tar man till vänster i hallen kommer man in till ett ljust och rymligt lantkök som renoverats i mitten av -90 talet. Profilerade snickerier målade i ljus färg, spis, diskmaskin, kyl och frysskåp. Går man vidare från köket kommer man till kammaren som idag används som matrum med kakelugn (bör besiktas innan användning). Vidare till rymligt vardagsrum samt sovrum med kakelugn (fungerar ej). Alla tre rummen har fina gamla trägolv och trätak. Till höger från hallen finns en stor tvättstuga med tvättmaskin, torktumlare och klädvårdsmöjligheter samt toalett och dusch. Innanför tvättstugan finns pannrum. I pannrummet finns bergvärmepumpen samt vedpanna och ackumulatortankar. Ingång finns även från trädgården till pannrummet.

Planlösning övervåning:
På övervåningen kommer man först till en rymlig och möblerbar hall. Rakt fram från hallen finns ett oinrett rum. Ytterligare två rum samt fyra alkover finns på övervåningen, varav flera av alkoverna är oinredda.

Ladugård/loge

Äldre ladugård/loge med stomme av trä/tegel och tak av plåt. Utgörs av äldre ladugårdsdel, förrådsutrymmen och hölada mm. Byggnadens area är 378 kvm² enligt taxeringsuppgifter.

Äldre bostadshus

Äldre bostadshus i dåligt skick finns på fastigheten Nora-Ry 1:2.

Tomt

Stor tomt med möjlighet för egen odling mm. Växthus finns på tomten.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Kramfors kommun, Nora församling.

Kör E4:an från Härnösand och norrut. Strax norr om Höga Kusten bron tag av vid avfart 246 och följ vägen ca 3 km. Tag avtagsväg till vänster mot Ry och följ vägen ca 550 m så finns byggnaderna på vänster sida om vägen.

Se även skogskarta, översiktskarta samt vår hemsida för interaktiva kartor, www.lrfkonsult.se.

Allmänt

I Nora-Ry nära till Norafjärden ligger denna trevliga gård på en höjd med öppet och soligt läge. Gårdscentrum med rymligt och inbjudande bostadshus, perfekt för en barnfamilj genom att det finns många rum som går att göra till sovrum. Stora sällskapsrum, välordnad tvättstuga samt bra uppvärmning med bergvärme . Det finns även möjlighet att värma huset med vedpanna med ackumulatortankar. Äldre ladugård/loge finns på gården samt ett äldre bostadshus en bit i från brukningscentrum. Fastigheten ligger nära E4:an utan att man blir störd, vilket gör att man enkelt kommer ut på E4:an och kan arbetspendla till Kramfors, Härnösand eller Örnsköldsvik.

Fastigheten består av 11 skiften med en total areal om ca 127 ha varav ca 81 hektar är skogsmark med ett virkesförråd om ca 10 400 m³ sk. Enligt skogsbruksplanen är ca 11 hektar betes/åkermark som ligger i anslutning till gårdscentrum vilket gör gården lämpligt för mindre djurhållning.

Markförhållandena är varierande men större delen av fastigheten är dock frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året. Boniteterna är goda för området med blåbär och lågörter som vanligaste markvegetationstyper. Höjden över havet varierar från ca 20 m till drygt 140 m uppe på högsta höjd.

Det dominerande trädslaget är gran som upptar 53 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är något ojämn med stora röjnings- och gallringsarealer. Ungefär 19% (15 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 3 500 m³ sk. Andel skog yngre än 20 år är ca 22%(18 ha).

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad augusti 2012 av Ulf Öhman på SCA. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 81,2 ha med ett virkesförråd om ca 10 400 m3sk. Planen är uppdaterad av Ulf Öhman utifrån de åtgärder som är gjorda på fastigheten efter fältarbetet som gjordes i augusti 2012. Tillväxten är framräknad till 2019.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns:
Ett stort röjningsbehov på ca 33 ha. Underväxtröjning före gallring bör utföras på ca.10 ha. För att säkerställa föryngringsresultatet bör en återväxtkontroll göras på ca 10 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns inget område på fastigheten där Skogsstyrelsen gjort någon naturvärdesklassning. De avdelningar som fått målklassen NO (Naturvård Orört) har dock delvis höga naturvärden.. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns det kända forn/kulturlämningar som flera boplatser och fyndplatser. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. För närvarande bedrivs älgjakten genom Nora jaktlag med ca 12 jägare i jaktlaget och man jagar på ca 1 500 ha. Beslut från jaktlaget måste alltid tas för att ny ägare av fastigheten skall få vara med i jaktlaget. För närvarande är den årliga kostnaden ca 2 000 kr/ år, man drar av ca 16 kr/ha som man äger. För att vara med i jaktlaget måste man även betala en insats om ca 7 000 kr som kan fördelas på flera år.
Jaktledare Ingemar Byström, telefon 070 39610 87.

Småvilt jagas på den egna fastigheten eller enligt överenskommelse över ett större område.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag för Nora-Ry 1:2 241 985 kvm, Nora-Ry 3:15 93 387 kvm samt Nora-Ry 3:33, 562 562 kvm, Areal enligt skogsbruksplan för alla fastigheter tillsammans är 127,4 ha.

Inägomark

Betes/åkermarken är enligt skogsbruksplanen på 11 ha. Marken är upplåten genom muntlig upplåtelse och är upplåten under 2019. Säljaren har inga stödrätter för åkermarken.

Vägar

Fastigheten har andel i väg upp till brukningscentrum samt skogsbilväg som går upp från Rystrand.

Visning

Visning av byggnaderna på brukningscentrum sker den 21/10 kl 14:00-16:30. Anmälan skall ske till fastighetsmäklaren. Visning annan tid efter överenskommelse med fastighetsmäklaren.

Intressenter får på egen hand besikta skogen på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Samfällighet

Fastigheterna Nora-Ry 1:2 och Nora-Ry 3:33 har del i samfällighet Nora-Ry S:3 som är ett ca 25 ha stort område som gränsar mot Norafjärden. Nora-Ry 3:33 har även del i Nora-Ry S:1 som är ett område om ca 1,4 ha som ligger efter vägen upp till huset.

Service

Mataffär, bensinstation och förskola i Torrom ca 9 km, mataffär och flera andra affärer, bensinmack och restauranger mm i Ullånger ca 20 km. Till Kramfors är det ca 25 km till Örnsköldsvik ca 70 km och ca 35 km till Härnösand.

Information om kommunen

Se kommunens hemsida www.kramfors.se och www.hogakusten.se.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.

Tillträde

Tillträde tidigast 30 dagar efter köpekontraktet undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Friskrivning

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brist i byggnaderna som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten, den går att beställa via fastighetsmäklaren på 0611-289 35 eller patrik.ulander@lrfkonsult.se.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig samt information om skogsbestånden. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 430 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter