Lantbruk

Lantligt boende i Töftedal

Utgångspris

1 000 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
5,1 ha
Övrigmark
0,3 ha
Skogsmark
1,7 ha
Skogsimpediment
0,1 ha
Åkermark
3,0 ha
Virkesförråd
100 m3sk
Boyta
107 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

DALS-ED HAJOM MED HOLANE 1:13 (del av)

Adress

Holane 2 66893 Ed

Om fastigheten

Lantligt boende om ca 5 ha med bostadshus, ladugård och redskapsbod. Högt beläget bostadshus med härlig och fri utsikt över det öppna landskapet. 15 km från norska gränsen och 17 km till Ed. Gården har en lång historia. År 1647 omnämns Holane som ödegård, så platsen har alltså varit bebodd långt innan dess. På 1840-talet köptes Holane av Arvid Eriksson, vars ättlingar ägt gården sedan dess. Omkring 1920 anlades en trädgård med rosor, fruktträd och bärbuskar. Ett par rosenplantor från den tiden blommar än idag.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostaden

I Töftedal hittar du denna trivsamma lilla gård med högt och fritt läge. Bostadshuset uppfördes 1938 i 1 ½ plan. Huset har en murad torpargrund och står direkt på berget, yttertak av svart plåt, stomme av timmer och fasad av gulmålad stående träpanel. Fönstren är av typen 2-glas. Bostaden värms upp av ett vattenburet system kopplat till en äldre kökspanna med elpatron. Skorsten bör provtryckas innan användning. Vatten tas från enskild grävd brunn och avloppet leds till en trekammarbrunn med infiltrationsbädd. Den taxerade ytan är 107 m² boyta. Bostaden har sedan lång tid tillbaka använts endast som sommarboende och har ej varit uppvärmt under vintern.

Under två år, med start 1985, genomfördes en större renovering av bostaden då byggnaden fick ny takbeklädnad, nya fönster, tilläggsisolering, nytt kök och badrum samt nytt avlopp och värmesystem.

Entréplan: Hall, badrum med plastmatta på väggar och golv, WC, tvättställ och dusch, rymligt kök med vedpanna, matplats, skafferi, äldre köksinredning och äldre vitvaror (kyl/frys), rymligt vardagsrum/matrum. I alla rum ligger det trägolv och väggarna är klädda med tapet.

Övre plan: Hall med utgång till balkong med söderläge (stort renoveringsbehov), ett stort sovrum med kamin och plats för flera sängplatser och ytterligare ett sovrum med rymlig sidovind. I alla rum ligger det trägolv och väggarna är klädda med tapet.

Ladugård

Äldre träbyggnad uppförd på stenlagd grund, klädd med träfasad under yttertak av plåt. Ladugården rymmer ett gammalt fähus, loge, äldre stall och en tillbyggd vagnsbod. Byggnadsyta om 274 m² enligt taxeringsuppgifter.

Redskapsbod

En äldre träbyggnad uppförd på murad grund, klädd med träfasad under yttertak av plåt. Redskapsboden rymmer vagnsbod, förråd, spannmålsförråd, vedförvaring och utedass.

Skogsuppgifter

På fastigheten som helhet finns det en skogsbruksplan upprättad av Skogsstyrelsen under 2015. LRF Konsult har anpassat befintlig plan till att endast omfatta området till salu samt tagit hänsyn till tillväxtperioder och gjorda avverkningar.

Enligt planen omfattar området till salu ca 1,7 ha produktiv skog och virkesvolymen bedöms till att vara ca 100 m³sk.

Inägomark

Till gården hör ca 3 ha åkermark (slåttervall). Stödrätter följer inte med pga för liten areal.

Vägar

Fastigheten har del i en vägsamfällighet, Hajom Med Holane-Lundby, till vilken fastighetsägarna under de senaste åren inte behövt betala någon avgift.

I samband med att fastigheten styckas av kommer det skrivas ett servitut på väg som ger stamfastigheten samt ytterligare en fastighet (fritidshus) rätt att använda utfartsvägen genom gården.

Transformatorstation

En köpare av området till salu ska känna till att det på stamfastigheten finns en mindre transformatorstation. Den är lokaliserad är i skogsbrynet mellan området till salu och stamfastigheten (längst väster ut, vid vägen) dvs där ägarna har ansökt om att dra en ny fastighetsgräns.

Friskrivning för dolda fel

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. Spekulanter uppmanas att undersöka fastigheten och dess byggnader noggrant.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller del av fastighet. Ansökan om avstyckning av området är inskickad. Ansökan registrerades i juli och en lantmätare kommer troligen att utses under våren. Tillträde kan tidigast ske först när fastighetsbildningen är färdigställd och området fått en ny fastighetsbeteckning. Lantmäteriets normala handläggningstid för en fastighetsbildning är mellan 12-14 månader. Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Avstyckningslotten omfattar gårdsskiftet om ca 5 ha. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal, rättigheter, delaktigheter eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för både privatperson och juridisk person som söks hos Länsstyrelsen och kostar 3700 kr för privatperson.

Förvärvstillstånd krävs dock ej för privatperson som varit mantalsskriven det senaste året eller längre inom glesbygd i aktuell kommun.

Taxeringsvärden

Försäljningen gäller område av fastighet och har inte åsatts eget taxeringsvärde.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 200 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter