Lantbruk

Lantligt boende på egen gård med tillhörande mark

Högstbjudande

950 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
19,5 ha
Skogsmark
11,9 ha
Berg/hällmark
2,8 ha
Inägomark
0,8 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
3,9 ha
Virkesförråd
1 818 m3sk
Boyta
65 kvm
Antal rum
3 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SÖDERHAMN MO-BODARNE 6:7 & 6:9

Adress

Bodarne 164 82693 Söderhamn

Om fastigheten

Möjlighet till lantligt fritidshus eller boende på egen gård med potential. Bostadshus, äldre ekonomibyggnad med tillhörande betesmark.

12 hektar produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om ungefär 1 800 m³sk. Medelvolymen per hektar är 153 m³sk och medelboniteten uppgår till 6,4 m³sk per hektar.

Fastigheten ingår i jaktmark om 9200 ha.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Äldre bostadsbyggnad i två plan med en taxerad boyta på 65 kvm. Byggd med en stomme av timmer, ytterfasad bestående av eternitplattor och med ett nyare tegeltak, samt att skorsten är ommurad. Byggnaden står på torpargrund som på senare år är tätad.

På nedre botten finns en hall med trapp till övre plan, kök med vedspis, vardagsrum, badrum med dusch och wc och rum med kakelugn. På övervåningen finns hall/allrum, 1 sovrum med kakelugn, samt skrubbar. Byggnaden håller genomgående en invändig äldre standard. Kök, vardagsrum och rum på nedervåningen är bra isolerade medans övriga rum sämre isolerade.

Uppvärmning sker genom direktverkande nya elelement, samt köksspis och kakelugn på nv som används och sotas kontinuerligt. Byggnaden har nya fönster och ytterdörr som är rejäla och bullerdämpade. Enskilt vatten, djupborrad brunn, hydrofor och pump. Avlopp med trekammarbrunn.

Ekonomibyggnad

Äldre ekonomibyggnad med stående träpanel på plintar under ett tak av tegelpannor, innehållande vedbod och förrådsutrymmen.

Flera fastigheter

Försäljningen omfattar flera fastigheter.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2018 av Erik Nyholmer, LRF Konsult. Planen är sedan tillväxtberäknad och uppdaterad i maj 2019 av Nils Persson, LRF Konsult.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 11,9 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ungefär 1 800 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 600 m³sk. Medelvolymen per hektar är 153 m³sk och medelboniteten uppgår till 6,4 m³sk per hektar.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns det behov av röjning och gallring för fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Skogsvård att utföra till följd av föreslagna åtgärder inom kommande planperioden är markberedning ca 2 hektar, plantering ca 2 hektar och ca 3 hektar röjning.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Mo VVO om ca 9 200 ha. Se Mo Viltvårdsområdes Facebooksida för ytterligare information.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten (Källa: Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheterna (Källa: Skogsstyrelsen).

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 0,8 hektar.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och murgrund samt skorstensstock.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Friskrivningsklausul

Då säljaren inte bor kontinuerligt i bostadshuset kommer säljaren att friskriva sig från dolda fel i fastigheten.

Energideklaration

Ingen energideklaration finns. Då byggnaden används som fritidshus är den undantagen från skyldigheten att upprätta energideklaration.

Lös egendom

All lös egendom som finns på fastigheten vid visning ingår i köpet, så som vedkap, motorsåg, lövblås, dräneringspump, röjsåg mm. Ingen ytterligare städning kommer att ske på fastigheten.

Visning

Kontakta ansvarig mäklare för visning.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 15 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter