Lantbruk

Lantligt boende på gård med tillhörande mark

Utgångspris

950 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 24 okt, kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
15,4 ha
Skogsmark
11,8 ha
Myr/kärr/mosse
0,9 ha
Inägomark
1,9 ha
Övrigmark
0,8 ha
Virkesförråd
2 022 m3sk
Boyta
104 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

OVANÅKER LÅNGHED 2:7

Adress

Enstabo 280 82292 Alfta

Om fastigheten

Möjlighet till lantligt fritidshus eller boende på äldre gård i Enstabo. Gårdscentrum med bostadshus, äldre ekonomibyggnader och ca 2 ha inägomark. Gården ligger i anslutning till Enstabosjön som erbjuder både möjlighet bad vid fin badplats och fiske.

Ca 12 hektar produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om ungefär 2 000 m³sk. Medelvolymen per hektar är 171 m³sk och medelboniteten uppgår till 5,0 m³sk per hektar.

Fastigheten ingår i Alfta Norra viltvårdsområde som omfattar cirka 31 000 hektar.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadsbyggnad i 1½-plan med källarplan, byggd på gjuten grund med stomme i trä. Taket är beklätt med plåt, fasad av stående träpanel, delvis kopplade 2-glas fönster. Öppen farstukvist över entrén, balkong.

Uppvärmning genom elpatron i värmepanna. Enskilt vatten från två brunnar. Äldre ej godkänt avloppet med åtgärdskrav och belagt med vite från 2019-09-30. Vitet verkställs bara om utsläppsförbudet överträds, alltså att avloppet används efter den 30 september.

Byggnadens nedre plan inrymmer: Hall, kök, möblerbar hall med trapp till övre plan, badrum och två rum.

Övre plan inrymmer: möblerbar hall, 2 rum och två oinredda rum (kallvindar).

Källarplan inrymmer: Förvaringsutrymmen, pannrum och jordkällare.

Bostadens invändiga skicka är äldre och behov av renoveringar finns.

Ladugårdsbyggnad

Äldre ladugårdsbyggnad. Byggd i en stomme av trä, med stående träpanel och plåttak. Byggnaden inrymmer bland annat: verkstad, plats för förvaring, äldre ladugårdsdel och skulle. Byggnadsyta ca 240 m² enligt taxeringen.

Lada

Äldre enklare träbyggnad under tak belagt med plåt. Inrymmer förvaringsutrymmen och vedbod.

Allmänt

Jordbruksfastighet, äldre gårdscentrum med inägomark och skog. Beläget i Enstabo ca 12 km norr om Alfta i Ovanåkers kommun. Ca 12 hektar produktiv skogsmark och ca 2 hektar inägomark fördelat på tre skiften. Jakt i viltvårdområde. Närhet till Enstabosjön som erbjuder både bad och fiskemöjligheter.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2019 av Bo Rosén - Belton Konsult. Virkesförrådet har sedan justerats med tillväxt till och med 2019 i september av Nils Persson, LRF Konsult.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 11,8 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ungefär 2 000 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 750 m³sk. Medelvolymen per hektar är 171 m³sk och medelboniteten uppgår till 5,0 m³sk per hektar. Av virkesförrådet utgör 48 % tall, 34 % gran och 18 % löv. Åldersfördelningen på fastigheten har sin tyngdpunkt på yngre och medelålders växande skogar.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 1,9 hektar.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten (Källa Skogsstyrelsen, Skogens pärlor).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten (Källa: Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet).

Jakt

Fastigheten ingår i Alfta Norra viltvårdsområde som omfattar cirka 31 000 hektar.

Areal

Areal enligt skogsbruksplanen uppgår till totalt 15,4 hektar. Areal enligt fastighetstaxering uppgår till 15,3 hektar och enligt fastighetsregistret till 14,2 hektar. Differensen kommer ej närmare att undersökas.

Vägar

Fastigheten har del i väg, Ovanåker Långhed Ga:2, som förvaltas av Enstabovägarnas vägsamfällighet.

Energideklaration

Ingen energideklaration finns. Då byggnaden används som fritidshus är den undantagen från skyldigheten att upprätta energideklaration.

Besiktning

Ingen besiktning av fastighetens byggnader kommer att genomföras av säljarna.

Städning

Fastighetens byggnader grovstädas och all kvarvarande lös egendom tillfaller köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.

Visning

Kontakta mäklaren för visning av byggnaderna. Spekulanter uppmanas att besiktiga fastigheten på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och murgrund samt skorstensstock.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 34 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter