Lantbruk

Låstad 20 ha

Högstbjudande

2 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 21 feb

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
20,2 ha
Åkermark
10,9 ha
Skogsmark
8,8 ha
Övrigmark
0,5 ha
Virkesförråd
2 299 m3sk
Boyta
72 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Mariestad Låstad 2:5, 2:6

Adress

Sven-Olofsgården 6 541 95 Timmersdala

Om fastigheten

Sven-Olofsgården 6 är belägen mellan Mariestad och Skövde. Gårdens sammanlagda areal uppgår till 20 ha vilken fördelar sig över 10,9 ha inägomark, 8,8 ha skogsmark med ett bedömt virkesförråd om 2 299 m³sk samt övrig mark. Byggnadsbestånd av enklare karaktär.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Äldre bostadshus med ursprung från tidigt 1900-tal uppfört på torpargrund med timrad stomme och fasad av stående träpanel. Fönstren är kopplade tvåglas och på taket ligger lertegel samt plåt på tillbyggnad. Uppvärmning sker via kökspanna med elpatron. Pannan är inte sotad och använd på många år och är därför inte godkänd. Enskilt vatten från grävd brunn och enskilt avlopp, ej godkänt.

Boarean uppgår till ca 72 m² och biarean till ca 40 m²enligt taxeringsinformationen. ​

Huset har varit obebott i 18 år och har mycket enkel standard och är i behov av underhållsåtgärder.

​Planlösning
​Nedre plan fördelar sig över farstu, förråd, kök, kontor, vardagsrum, hall och liten toalett. Övre plan utgörs av en möblerbar hall med utgång till balkong, badrum och sovrum. ​​

Energideklaration är ej utförd.​

​Driftskostnader​
Total driftskostnad: 11 943 SEK/år
Årsförbrukning: 1 795 kWh/år

I detta ingår följande kostnader:
Uppvärmning & el: 5 150 SEK/år
Avlopp: 1 846 SEK/år
Renhållning: 1 700 SEK/år
Försäkring bostad: 3 247 SEK/år

Tillkommer fastighetsskatt om 2 588 SEK/år.

Angivna driftskostnader är uppskattade av säljaren och då har huset stått obebott.​

Ekonomibyggnader

​Inom fastigheten finns flera ekonomibyggnader som är i sämre skick. Ladugård, snickarbod/vedbod​, hönshus, jordkällare, och vagnskjul.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 8,8 ha med ett bedömt virkesförråd om 2 299 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 261 m³sk/ha.
Medelboniteten har bedömts till 8,9 m³sk/ha och år. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 60 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 41% tall, 34% gran, 15% björk och 10% asp och en liten andel lind.
Skogen ligger lättillgänglig med gräns mot åkermarken. 7,2 ha har klassificerats som huggningsklass G1 som innebär att skogen är inne i en tillväxtfas och därför
behöver gallras. Avverkningsförslaget ligger på ca 950 m³sk varav 275 m³sk utgörs av föryngringsavverkning och 675 m³sk av ett gallringsuttag.
Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i september 2019 av Lars Densborn.

Åkermark

9,5 ha åkermark där jordarten är övervägande lera. Arealen är ej täckdikad och överlämnas med vall till brukningssäsongen 2020.

Betesmark

1,3 ha betesmark.

Stödrätter

I överlåtelsen ingår stödrätter motsvarande den stödberättigade arealen, ca 10,8 ha.

Övrig mark

Övrig mark utgörs av tomt, vägar mm.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige)

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan övergår till köparen på tillträdesdagen.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplan.
Arealuppgift enligt fastighetsregistret uppgår till totalt 19,8551 ha varav 13,3898 ha på Mariestad Låstad 2:5 och 6,4653 ha på Mariestad Låstad 2:6.
Arealuppgift enligt fastighetstaxeringen uppgår till 20 ha fördelat på 12 ha åkermark, 7 ha skogsmark och 1 ha övrig mark.
Arealuppgift enligt fastighetskartan uppgår till totalt 21,2 ha

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i kontraktet där säljaren friskriver sig från fel och brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare.

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker genom att intressenter lämnar ett första skriftligt bud senast den 21 februari 2020. Därefter följer en öppen budgivning mellan de spekulanter som önskar deltaga. Säljaren förbehåller sig dock rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud.
Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
Skriftligt bud ska vara LRF Konsult, Sara Gyllensvaan, Rådhusgatan 1, 541 30 Skövde eller sara.gyllensvaan@lrfkonsult.se, tillhanda senast den 21 februari 2020. Använd gärna bifogad budblankett.

Tillträde

Tillträde till fastigheten sker enligt överenskommelse.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 35 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter