Skogsfastighet

Liten skogsfastighet Nyed, Molkom

Högstbjudande

425 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 26 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
4,4 ha
Skogsmark
4,3 ha
Berg/hällmark
0,1 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KARLSTAD NYEDS-ÅSTORP 1:36

Adress

Nyeds Åstorp

Om fastigheten

Litet skogsskifte med bra bonitet och högt virkesförråd. Möjlighet för den som inte tidigare är skogsägare att förvärva en skogsfastighet till överkomlig peng. Jakt.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplan från Mellanskog upprättad 2019-05-30 är produktiv skogsmark 4,3 hektar med ett totalt virkesförråd om 1 081 m³sk. Av detta är 840 m³sk i huggningsklass S1 och resterande i huggningsklass G1. Beräknad medelbonitet 8,2 m³sk per ha och år och en årlig tillväxt i snitt under planperioden på 40 m³sk. Virkesförrådet är i medeltal per ha högt med 251 m³sk och består till 58% av gran, 32% tall och 10% löv. Enligt planen inga avverkningsförslag under planperioden (10 år).

Skogsvård

Välskött skog där det i planen inte finns några föreslagna skogsvårdande åtgärder. Närmast förestående insats bör vara föryngringsavverkning av det bestånd som är angivet till huggningsklass S1.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsmark

Fastigheten utgörs av ett skifte som angränsar till Åstorpsmossen i öster. Väg saknas till marken. Kortast sträcka ut till större väg är ca 200 meter.

Jakt

Fastigheten ligger inom Laskerud älgjaktlag som i sin tur ingår i Nyed-Väse ÄlgSkötselOmråde. Småviltjakt på egen fastighet.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom Karlstad kommun distrikt Nyed. Detta område räknas inte som glesbygd- eller omarronderingsområde, varför en privatperson inte behöver ansöka om förvärvstillstånd inför ett köp. För juridiska personer gäller särskilda regler.

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen eller andra kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Skattetal

Öre, penningar -2

Visning

Marken undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till markgrannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Vägbeskrivning

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter