Lantbruk

Ljuvliga Hasslemölla

Högstbjudande

9 900 000 kr

Budgivning pågår

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
61,4 ha
Tomtområde
61,4 ha
Virkesförråd
5 335 m3sk
Boyta
168 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LUND HASSLEMÖLLA 1:1

Adress

Hasslemölla 631 24796 Veberöd

Om fastigheten

På Romeleåsens östra sida i slående vacker miljö hittar vi gården Hasslemölla. Historierna kring Hasslemölla börjar redan på 1600-talet, då Gerhard Buhrman anger den i sin Skånekarta. Gården har fantastiska möjligheter med mark som sträcker sig ner mot Körsbärsdalen i söder, Klingavälsåns naturreservat i norr och Veberöd med dess bekvämligheter direkt i väster.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

3D-foto

Fakta

Byggnader

Bostaden

Stort gediget bostadshus från runt år 1890. Taxerad boarea på 168 kvm samt biarea på 20 kvm. Putsad
fasad och sadeltak med eternit.

Bostaden har från gårdsplanen två entréer med hall, åtta rum, två kök, två badrum en med WC och dusch/badkar samt en med endast WC. Mot trädgården i norr finns utgång till den mysiga verandan med stilfullt deckorsnickeri. Ovanvåningen är oinredd. Källarutrymme med panna och hydrofor finns i mitten under huset med ingång utifrån samt från ett av köken, det finns även ett mindre källarutrymme under
skafferiet.

Uppvärmning via vattenburet värmesystem från jordvärme. Enskilt vatten och avlopp, avloppet är ej godkänt och föreläggande finns om att det ska åtgärdas. Kommunalt vatten och avlopp finns i närheten.

Bostaden är i mycket stort behov av renovering och odör
förekommer i delar av bostaden.

Möllan

Möllan från 1800-talet är en av de bättre bevarade kvarnarna i länet. Möllan var i bruk in på 1920-talet och har ett stort kulturhistoriskt värde. Möllan har under 1900-talet fram till 2015 renoverats och restaurerats i omgångar. Byggnaden har korsvikesväggar och sadeltak med eternit. Torna Härads Hembygdsförening sköter underhållet av kvarnen och håller den tillgänglig för allmänheten, denna nyttjanderätt för Torna Härads Hembygdsförening löper fram till år 2066

Vagnslider/Garage

Det gamla vagnslidret på gården som en gång i tiden rymde arbetsredskap och vagnar åt gårdens hästar fungerar idag som garage, hönshus och förråd. Stomme av sten, korsvirke och tegelstenar, gjutet golv och sadeltak med eternit.

Längst i norr av byggnaden finns ett litet brygghus, sedan ligger det gamla vagnslidret med stora gröna portar i väster mot gårdsplanen samt en större port i öster mot möllan.

Efter vagnslidret finns ett litet hönshus med port samt stort fönster in mot gårdsplanen.

Längst i söder har vi ett stort förråd med två portar mot gårdsplanen.

Stall/Loge

Stall och logen är uppfört i etapper från slutet av 1800-talet till början av 1900-talet. Stommen består av sten, gjutet golv, fasad av tegel och taket är ett sadeltak med eternit.

Längst i norr finns den gamla drängkammaren som idag fungerar som förråd och verkstad. Delvis isolerad med fönster i norr samt i öster mot gårdsplanen. Efter drängkammaren finns den gamla logen med port mot gårdsplanen. Efter logen kommer det gamla kostallet och längst i söder har vi det gamla grisstallet, samtliga med ingångar mot gårdsplanen.

Taket är på sina ställen bristfälligt.

Maskinhall

Fristående maskinhall med gjuten golv, väggar och tak av plåt. Maskinhallen har två portar i öster mot gårdscentrat.

Grisstall

I sydväst av gårdscentrat ligger det gamla svinhuset. Stommen är av sten och betong, gjutet golv, väggar i korsvirke och sadeltak av eternit. Byggnaden har stora brister och är i behov av restaurering eller annan åtgärd.

Åkermark​

Åkermark om ca. 22 ha, inom jordklass 4. Lätta jordar med en lerhalt runt 7,5 %-2,5%. Större delen av åkermarken ligger uppdelat på två jämstora och välarronderade skiften om ca 10 ha vardera. Övrig åkerareal är mindre skiften.

Betesmark

Betesmark om ca. 7 ha, större delen är låglänt mark intill skogsmöllebäcken.​

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen från 2019, upprättad av David Ljungqvist, omfattar den produktiva skogsmarken 30 ha. Uppskattat virkesförråd om 5 335 m³sk, varav 1730 m³sk är S1- och S2-skog, medeltal på 178 m³sk/ha. ​Trädslagsfördelningen är 28% tall, 1% gran, 6 % bok, 13% ek, 15 % björk och 38 % al. Medelboniteten är beräknad till 7,3 m³sk/ha/år och tillväxten är beräknad till ca 142 m³sk/år.​​

Se även bifogad skogsbruksplan​

Skogsmöllebäcken

Vacker bäck som rinner genom hela fastigheten och det vattendrag som i århundraden varit en grundförutsättning för kvarnen och livet på gården. 2015 grävdes dammen ur och sträckningen runt kvarnen ändrades för att gynna vandrande öring.

Jakt

Tillgången till jaktbart vilt i området är stor och jaktmöjligheterna bedöms som mycket bra på fastigheten. Jakten är upplåten tom 2022-12-31.

Stödrätter och tillgång till jordbruksmark

Stödrätter motsvarande blockarealen följer med fastigheten. Åkermark och betesmark belastas ej av något arrende och tillgång till denna mark ges direkt vid tillträdet. All åkermark ligger i vall.

Arealer

Arealen för hela fastigheten uppgår till 61,42 ha enligt fastighetsregistret.​

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark: 30 ha.
Inäga/åker: 30,8 ha.
Annat: 1 ha.
Summa: 61,9 ha.​

Areal enligt blockkartan från 2016:
Åkermark: 21:76 ha.
Betesmark: 6,82 ha​

Körsbärsdalen, Veberöd 8:30

Mycket naturskönt område vid den sagolika körsbärsdalen. Här är våren något alldeles extra, med alla dess prunkande vita körsbärsblommor är platsen inget annat än magisk. Betesdjur har präglat den gamla fäladsmarken i 100-tals år och med tiden skapat en rik natur med vackra uttryck . Landskapet är omväxlande och kuperat. Skogspartier blandas med öppen mark som delvis sluttar ner mot Skogsmöllebäcken som rinner genom fastigheten i dess sydvästra hörn. Total areal på ca 12,8 ha.

Området tillika fastigheten Veberöd 8:30 är ett utskifte till Hasslemölla 1:1 och kan förvärvas enskilt eller tillsammans med Hasslemölla 1:1. För mer information om fastigheten se separat beskrivning av fastigheten Veberöd 8:30.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 48 604 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter