Lantbruk

Löjtnantsgården

Högstbjudande

20 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 9 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
121,3 ha
Åkermark
75,5 ha
Skogsmark
39,6 ha
Myr/kärr/mosse
0,3 ha
Skog med restriktion
1,0 ha
Övrigmark
4,9 ha
Virkesförråd
7 288 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Hjo Isleryd 6:1

Adress

Löjtnantsgården 544 94 Hjo

Om fastigheten

Löjtnantsgården är en mycket välskött produktionsgård belägen strax söder om Hjo, endast ett par kilometer från Vätterns strand. Den sammanlagda arealen uppgår till 121 ha varav 75,5 ha utgörs av välarronderad åkermark och 39 ha skogsmark. Gårdens byggnadsbestånd är väl underhållet och består bl.a av en mangårdsbyggnad och ett bostadshus. Ekonomibyggnaderna är många till antalet och utgörs av ett kycklingstall, maskinhall, halmlada m.fl. byggnader. Mellan de båda bostäderna ligger en stor ridbana och den gamla ladugården är omgjord till häststall med 8 boxar.
Då skogsmarken är belägen i ett separat skifte en bit från gården kommer möjlighet ges att lägga bud på skogsskiftet och gårdscentrum med åkermark var för sig.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnad uppförd 1890 på källare och torpargrund med timrad stomme och fasad av stående träpanel. Fönstren är kopplade 2-glas och på taket ligger betongtegel. Uppvärmning sker via kulvert från gårdens panncentral. Vatten via borrad brunn som är gemensamt för hela gården. Avlopp till trekammarbrunn med efterföljande infiltrationsbädd från 2015.
Boarean uppgår till ca 135 m² och biarean till ca 75 m² enligt taxeringsinformationen.

Renoveringar​
Huset renoverades genomgående 1951 och därefter enbart löpande underhåll. 2016 lades taket om. ​

Planlösning
Ingång via huvudentrén till hall med trapp till övre plan och trapp till källare. Till höger nås kontoret och rakt fram nås vardagsrum och matsal i en öppen planlösning. Till vänster från hallen finns köket som är utrustat med spis, spisfläkt, diskmaskin och kyl. Från köket nås groventré och toalett.

Övre plan utgörs av en möblerbar hall och två sovrum varav ett med utgång till balkong. Badrum med wc, handfat och dusch samt flera rymliga snedgarderober för förvaring.

Källare under del av huset som inrymmer tvättstuga, matkällare och pannrum. På husets framsida i anslutning till huvudentrén finns en trevlig altan.​

​Driftskostnader
​Driftskostnaderna avser båda bostadshusen och uppvärmningen sker via gårdens panncentral.

Total driftskostnad: ca 27 408 SEK/år
I detta ingår följande kostnader:
El: 12 000 SEK/år
Avlopp: 1 410 SEK/år
Renhållning: 618 SEK/år
Försäkring bostad: 4 064 SEK/år

Tillkommer fastighetsskatt om 5 843 SEK/år för mangårdsbyggnaden och 3 308 SEK/år för bostadshuset.

Angivna driftskostnader är uppskattade av säljaren med 1 person i hushållet i mangårdsbyggnaden och 2 personer i bostadshuset.​

Energideklaration
Energideklaration är ej utförd.

Fiber
Mangårdsbyggnaden, bostadshuset och kycklingstallet är anslutet till fiber. ​

Bostadshus

Bostadshus uppfört 1951 på källare med trästomme och fasad av stående träpanel. Fönstren är 3-glas och på taket ligger lertegel. Uppvärmning sker via kulvert från gårdens panncentral. Vatten via borrad brunn som är gemensamt för hela gården. Avlopp till trekammarbrunn med efterföljande infiltrationsbädd från 2015.

Boarean uppgår till ca 80 m² och biarean till ca 50 m² enligt taxeringsinformationen.

Renoveringar​
I början av 1980-talet renoverades toaletten på nedre plan och badrummet på övre plan. 1992 renoverades köket och halva källaren som tidigare varit oinredd inreddes. 2009 installerades en kombinerad dusch och ångbastu i källaren. 2013 sattes nya ytterdörrar in och 2015 byttes samtliga fönster.

Planlösning
Ingång via huvudentrén till hall med trapp till övre plan och trapp till källare. Till höger nås kontoret och rakt fram finns vardagsrum och matsal i en öppen planlösning. Till vänster från hallen nås köket som är utrustat med spis, spisfläkt, diskmaskin och kyl/frys. Från köket vidare till groventré och toalett.

Övre plan utgörs av en möblerbar hall och två sovrum samt ett badrum med wc, handfat, dusch och badkar. Flera snedgarderober för förvaring.
Källare under hela huset som inrymmer ett stort sovrum, tvättstuga, matkällare, pannrum och en toalett.
I anslutning till groventrén finns en trevlig altan.

Kycklingstall

Kycklingstall uppfört 1996 med en yta om 3 044 m² fördelat på två avdelningar. Utöver finns utrymmen såsom personalutrymme med dusch och toalett, teknikrum med reserv elkraftverk på 70 kW, förråd etc. Uppvärmning sker via gårdens panncentral men det finns även oljepanna DeDietrich på 300 kW med tillhörande oljetank om 8 m³. Byggnaden är uppförd i betongelement under tak av plåt med en gödselplatta belägen på byggnadens baksida. Tre stycken fodersilo varav två om 40 m³ och en om 20 m³.

Nuvarande avtal med Kronfågel är uppsagt och upphör vid årsskiftet.

Panncentral

Vidbyggt kycklingstallet finns en panncentral uppförd 1997 som försörjer kycklingstallet, de båda bostäderna, verkstaden samt keramik/hobbyverkstaden. Pannan är en helautomatisk halmpanna från Linka med en pannkropp av märket Danstoker på 400 kW. I halmladan står rivaren som är från 1997 av märket Linka.

Halmlada

Halmlada uppförd 1998 med stålstomme, träfasad, plåttak och en 5 m bred port. Byggnaden som har måtten 18x36 m har asfaltsgolv med undantag för utrymmet under rivaren som är betonggolv.

Maskinhall

Maskinhall uppförd 1983 med trästomme, träfasad, plåttak och gjutet golv. Byggnaden har måtten 14x32 m varav ca 100 m² utgörs av en isolerad verkstad med vikport, höjd 4,20 m.

Ladugård

Ladugårdsbyggnad uppförd 1960 med murad och putsad djurdel samt lada och överbyggnad av trä under tak av eternit. Djurdelen är ombyggd till häststall med 8 boxar och sadelkammare. Fd. mjölkrum med diskbänk och vv-beredare. Ovanliggande ränne med trapetstork och hisspel. Loge med gjutet golv där delen närmast stallet nyttjas till foderförvaring. Den andra delen utgörs av spannmålstork. P.Westerby-tork från 1986 med en 10 tons satstork och ca 450 m³ lagring fördelat på 8 plåtfickor med luftningskanaler. Ytterligare finns en utlastningsficka om ca 16 ton. Hagapanna från 1987. Hela byggnaden har måtten 41x9,9 m

Dieselhus

Godkänd byggnad för dieseltankar, en tank om 5 m³ respektive 3 m³.​

Fd. stall

Byggnad uppförd i trä på stenplintar under tak av plåt, 18x10 m. Inrymmer äldre djurdel med ovaliggande ränne samt loge med jordgolv.​​

Magasin/vagnsbod

Byggnad uppförd i trä på stenplintar under tak av lertegel, 16,7x6 m. Inrymmer tre mindre bilgarage på grusat golv, ett gräsklippargarage med gjutet golv samt snickarbod och förråd med trägolv samt ovanliggande magasinsloft.

​Keramik/hobbyverkstad

Byggnad som används för diverse hobbyändamål, keramikverkstad, vävstuga m.m. Huset som är ca 35 m² är uppfört i trä med träfasad under tak av lertegel. Huset står på en gjuten platta med vattenburen golvvärme och klinkergolv och värms via gårdens panncentral. Det finns indraget vatten i byggnaden.​

Fd. Svinhus

Byggnad uppförd i tegel och liggande timmer under tak av lertegel, nyttjas till förråd.

Övriga byggnader

Övriga byggnader som finns på gården är ett brygghus en jordkällare samt en fallfärdig ladugård belägen en bit från gårdscentrum.

Åkermark

75,37 ha stödberättigad åkermark med en mycket bra arrondering. Jordarten består till övervägande del av lättlera med mindre partier av sand, styv lera och mulljord. Marken är täckdikad på 1950-talet med undantag för ca 10 ha som dikades i början av 1980-talet.
Marken avlämnas med ca 50 ha höstsått och resterande areal höstplöjd.

Arrende

Åkermarken och kycklingstallet är utarrenderade till 2019-12-31 och därefter tillgänglig för köparen.

Stödrätter

I överlåtelsen ingår fastighetens tilldelade stödrätter vilka ska överföras till köparen i god tid inför 2020 års SAM-ansökan.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsarealen uppgår till 39,6 ha med ett bedömt virkesförråd om 7 288 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 184 m³sk/ha.
Markens medelboniteten har bedömts till 7,3 m³sk/ha och år och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 248 m³sk. Trädslagsfördelningen består av 52% tall, 44% gran, 3% löv och 1% lärk. Avverkningsförslaget under planperioden uppgår till 2 986 m³sk, därav slutavverkning 1 627 m³sk och gallring 1 359 m³sk. ​​Skogsmarken som utgörs av ett skifte är beläget en bit från gården på Hökensås. Skogen domineras av gallringsskog och det föreligger ett gallringsbehov på ca 13 ha.
Avd.22 är belägen på hemmaskiftet och har en areal om 1 ha. Enligt Skogsstyrelsen avser området strandskog.
Fornminne finns ej registrerat på fastigheten. (Källa: SeSverige)
Skogsuppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i augusti 2019 av Torbjörn Knipbo.

Jakt

Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen. Området erbjuder jakt på framförallt dovhjort och rådjur men även älg och vildsvin. Fastigheten ingår i älgskötselområde och älgjakten bedrivs idag i Erlandstorps jaktlag.

Vindkraftsprojektering

Eolus Vind AB projekterar för en vindkraftspark vilket berör fastighetens skogsskifte. Till en början ingicks arrendeavtal med Triventus Wind Power AB men i maj 2018 övertogs projektet av Eolus Vind AB och nytt arrendeavtal undertecknades. Det finns ett beviljat tillstånd som vann laga kraft 2014-11-19 som omfattar 16 st vindkraftverk med en totalhöjd om 150 m. Eolus Vind AB har under våren 2019 skickat in en ansökan om ändring av befintligt tillstånd till 10 st vindkraftverk med en totalhöjd om 250 m. Ärendet ligger nu hos Länsstyrelsen. Om projektet verkställs kommer fastigheten att vara berättigad till en del av arrendeintäkterna.
För mer information om projektet kontakta ansvarig mäklare eller Anna Gunnarsson på Eolus Vind AB 010-199 88 03.

Arealer

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplan. Arealuppgifterna enligt fastighetsregistret uppgår till totalt 121,44 ha.
Arealerna enligt fastighetstaxeringen uppgår till 123 ha och är fördelade på 39 ha skog, 2 ha impediment, 76 ha åkermark och 6 ha övrig mark.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Städning

Bostadshusen överlämnas flyttstädade, ekonomibyggnader och mark överlämnas grovstädade.

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 5 050 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter