Lantbruk

Lugnt gemytligt lantställe 19 ha

pris eller bud

1 175 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 27 maj, kl 15:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
19,3 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

RONNEBY Hålabäck 1:20 och Hålabäck 1:25

Adress

Hålabäcksvägen 74 37296 Backaryd

Om fastigheten

Lantställe med naturskönt boende i lugnt gemytligt natur och kulturlandskap i Hålabäck utmed Bräkneåns dalgång. Fastigheten uppgår totalt till ca 19 ha varav ca 15,5 ha av markerna består av naturreservat. Fastigheten lämpar sig till dem som söker ett lugnt boende med möjlighet till jakt, fiske och mindre djurhållning av får, hästar m.m. i ett rikt kulturpräglat naturlandskap.

Pris 1 175 000 kr eller bud.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Stugan

Stugan är byggd 1 ½ plan på en stensatt torpargrund och lämpar sig väl till året runt boende eller till fritidsboende. Stommen är timmerstomme och fasaden är av trä och taket är belagt med plåt från år 2011. Uppvärmningen består av en luft/luftvärmepump samt vedspis och kakelugnar (kakelugnar ska vara okej, dock krävs provtryckning innan användning). Eget vatten kommer från borrad brunn från år 2011 och avloppet är kopplat till en trekammarbrunn med godkänd infiltrationsbädd från år 2010.
Stugan har en tillbyggt badrum från år 2011. Toaletten inrymmer dusch, tvättmaskin och varmvattenberedare och golvet har elektrisk golvvärme.
Beräknad årsförbrukning: ca 3 500 KW/h (underhållsvärme och fritidsboende)

NB : 3 rum, groventré, toalett med dusch, kök samt skafferi och finentré.
ÖB : oinredd vind

Övrigt: Trädäck från år 2011. Ny el (3-fas) nedgrävd till både bostadshus och lada med automatsäkringar och jordfelsbrytare.

Ladugården

Ladugården är byggd med en timmerstomme och plåttak. Delar av byggnaden inrymmer förråd samt loge och stalldel för får.
Nytt plåttak finns på baksidan av ladugården från år 2011.

Skogsuppgifter

Skogsmarken består av naturreservat med naturskog i delvis rasbranter utmed Bräkneån.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen och ger möjlighet till jakt inom all mark inom fastigheten (även inom naturreservatet).

Forn- och kulturlämningar

Inom fastigheten finns de rikliga spår av kulturlämningar i form av stenrösen, fägator m.m.

Naturvärden

Syftet med naturreservatet är att skydda Bräkneån och bevara dess biologiska mångfald i såväl vatten- som strandmiljöer samt angränsande miljöer till ån, så som skogsmarkerna intill ån. Syftet är att hålla mader, betesmarkerna öppna i de kulturpräglade naturområdet längs Bräkneån.
Se gärna mer info om naturreservatet på Länsstyrelsens hemsida:
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/besok-och-upptack/naturreservat/hultalycke.html

Fastighetsbildning

Köparen svarar ensam för lagfarts-, stämpel- och eventuella lantmäteriförrättningskostnader i samband med köpet.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 502 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter