Lantbruk

Lyrestad 42 ha

Högstbjudande

3 550 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 14 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
42,7 ha
Åkermark
27,9 ha
Skogsmark
13,7 ha
Skogsimpediment
0,6 ha
Övrigmark
0,5 ha
Virkesförråd
1 631 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Mariestad Råglanda 2:29

Om fastigheten

Jord- och skogsfastighet belägen norr om Lyrestad. Fastighetens totala areal uppgår till 42 ha fördelat på 27 ha åkermark och 13,7 ha produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförråd om 1 630 m³sk. Egen jakt från och med tillträdesdagen.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsarealen uppgår till 13,7 ha med ett bedömt virkesförråd om 1 631 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 119 m³sk/ha. Markens medelbonitet har bedömts till 8,4 m³sk/ha och år och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 40 m³sk. Trädslagsfördelningen består av 9% tall, 81% gran och 10% löv. Avdelning 31 och 35 har avverkats och kommer att planteras av säljaren under våren. Avverkningsförslaget under planperioden är 1 300 m³sk, enbart slutavverkning. Det finns inga registrerade nyckelbiotoper inom fastigheten.​
Skogsuppgifterna är baserade på skogsbruksplan upprättad i januari 2018 och som är framskriven och uppdaterad till dags datum vad gäller virkesförråd och utförda åtgärder. Planen är upprättad av Södra som också skrivet fram planen.

Grot belägen inom fastigheten ingår inte i försäljningen och intäkten tillfaller säljaren.

Jakt

Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

Åkermark

Ca 27 ha stödberättigad åkermark på övervägande lerjord med inslag av mulljord i den södra delen, täckdikat i mitten av 1970-talet.

Arrende & stödrätter

Åkermarken är utarrenderad till 2019-12-31 och därefter tillgänglig för köparen. I överlåtelsen ingår fastighetens tilldelade stödrätter vilka ska överföras till köparen i god tid inför 2020 års SAM-ansökan.

Ekonomibyggnader

Inom fastigheten finns två äldre ladugårdar uppförda som är i sämre skick.​​

Arealer

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplan. Arealuppgifterna enligt fastighetsregistret uppgår till totalt 40,59 ha.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Visning

Intressenter får på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare, besiktiga objektet. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Städning

Byggnaderna lämnas utan ytterligare städning, den lösa egendom som tillträdesdagen finns kvar övergår till köparen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 175 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter