Lantbruk

Målma Gård, 1039 ha

Utgångspris

70 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
878,2 ha
Skogsmark
502,0 ha
Myr/kärr/mosse
3,2 ha
Berg/hällmark
104,1 ha
Inägomark
246,7 ha
Väg och kraftledning
7,8 ha
Övrigmark
14,4 ha
Virkesförråd
63 500 m3sk
Boyta
540 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VALDEMARSVIK MÅLMA 4:1, del av

Adress

Målma 1 61042 Gryt

Om fastigheten

Målma Gård är belägen sydöst om Valdemarsvik i Gryts skärgård och omfattar en total areal om 1039 ha i ett sammanhängande skifte. Arealen fördelar sig på 502 ha skogsmark, 247 ha åker- och betesmark, 107 ha impediment samt vattenområden i Östersjön om 161 ha. Den välskötta skogsmarken är talldominerad och har ett virkesförråd om ca 63 500 m³ sk, medelboniteten är beräknad till 5,6 m³ sk per ha.

Gården har en trivsam mangårdsbyggnad med två flyglar som har ett fint läge på en höjd omgiven av åkermark. Ekonomibyggnaderna utgörs av en ladugård samt en maskinhall. Här finns även ytterligare två bostadshus som är uthyrda till permanentboende. Målmas omväxlande marker med skog och inägomark utgör en god viltbiotop och hyser god tillgång på framförallt dovhjort, rådjur, älg och vildsvin.

Till Valdemarsvik är det ca femton minuter med bilen och till Norrköping tar det ca en timme.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnad uppförd i slutet av 1800-talet på torpargrund och i en stomme av timmer. Fasad av stående träpanel och takbeklädnad av betongpannor. Den taxerade boarean är 275 kvm och fördelar sig på 9 rum och kök. Entréplanet håller hall, kontorsrum, kök (renoverat år 2006), groventré med tvättstuga och pannrum, vardagsrum i fil med kakelugn, wc samt duschrum (renoverat 2013) med golvvärme.

Övre plan håller ett allrum samt fem sovrum. Vid byggnadens norra sida finns en inglasad balkong.

Uppvärmning via bergvärme (ca 2014) och enskilt vatten från borrad källa som delas med övriga byggnader på gården. Enskilt avlopp till trekammarbrunn med efterföljande reningssteg (godkänt). Bostaden har även två kakelugnar samt en vedkamin i köket.

Trädgård med växthus, jordkällare och en grillkåta.

Flygelbyggnader

Två flygelbyggnader i träkonstruktion med nyrenoverade tak av tegel. Används huvudsakligen till förvaring.

Målma 2

Bostadshus i 1 1/2 plan och källare med en taxerad boarea om 135 kvm. Byggnaden uppfördes som skola år 1886/1887 och användes så fram till år 1945 då undervisningen flyttades.

Entréplan med hall, rymligt kök med matplats, grovéntre med skafferi, vardagsrum med öppen spis, wc samt en tvättstuga. Övre plan disponeras av hall/vardagsrum, två sovrum, badrum (badkar, wc, handfat) samt förvaringsutrymmen i form av sidovindar. Det finns en balkong vid den norra gaveln. Källare med duschrum, matkällare, pannrum och en stor hall. På tomten finns även en garagebyggnad.

Vattenburen uppvärmning med ved/el-panna (installerad år 2006) och två ackumulatortankar om 500 l vardera (installerade år 2006). Ny avloppsanläggning (godkänd) från år 2018. Bostaden är uthyrd.

Lilla Målma

Bostad med fyra rum och kök i två plan, uppförd på torpargrund med en stomme i trä och tak av tegel och plåt. Den taxerade boarean är 130 kvm. Nedre plan håller hall, kök (renoverat omkring år 2012), vardagsrum, groventre med wc och pannrum/tvättstuga med dusch. På övre plan finns möblerbar hall samt två sovrum och ett badrum (wc, badkar, tvättställ).

Vattenburen uppvärmning med ved/el-panna från 1995 och två ackumulatortankar om 500 l vardera. Enskilt avlopp som säljaren kommer att åtgärda innan tillträde. Ny avloppsanläggning (godkänd) från år 2019. Bostaden är uthyrd.

På tomten finns även en bod, ett magasin och en slaktbod.

Maskinhall

Maskinhall uppförd omkring år 1998 med en yta om ca 375 kvm. Stomme i stål och fasad samt tak av plåt, grusat golv.

Ladugård/loge

Ekonomibyggnad från år 1930 som byggdes ut med ca 330 - 350 kvm längs den västra långsidan år 2004. Ladugården har plats för 89-90 dikor, skrapgångar och automatisk fodervagn. Loge med gjutet golv som för närvarande delvis nyttjas för djupströbädd. Höskulle över en del av byggnaden. Tak av eternit samt plåt på utbyggnaden.

Jaktstuga & kylrum

I närhet till mangårdsbyggnaden finns en enklare stuga med en bod i källaren samt sovutrymme med mera på entréplan. Byggnaden är ansluten till elnätet.

Fd. vedbod som bland annat inhyser ett kylrum.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan ursprungligen upprättad i september 2014 och därefter reviderad i fält av Södra Skogsägarna inför försäljningen.

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 502 ha och har ett virkesförråd om totalt ca 63 500 m³ sk, vilket motsvarar ca 126 m³ sk per ha. Virkesförrådet
domineras av tall (63 %) följt av gran (26 %) samt lövskog (ca 11 %) och fastighetens medelbonitet är beräknad till 5,6 m³ sk per ha. Volymen skog som uppnått skyddsåldern för föryngringsavverkning uppgår till ca 14 000 m³ sk. Se skogsbilaga för mer detaljerade uppgifter.

Efter planens upprättande har ca 500 m³fub avverkats på fastigheten. Berörda avdelning är 16, 21 samt 165. Avdelning 21 samt 165 är numera kalmark.

Skogsvård

Den areal som är inom huggningsklass K1 (kalmark, återväxtåtgärder återstår) i skogsbruksplanen har åtgärdats av säljaren under våren 2019. Dock är ovan nämnda avdelningar 21 samt 165 ej återbeskogade.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Åker- och betesmark

Arealen åkermark uppgår enligt fastighetstaxeringen till 232 ha. Jordarna utgörs till största del av mellanlera och är delvis täckdikade samt till största del självdränerande.

Arealen betesmark är 14 ha enligt fastighetstaxeringen.

Åker- och betesmark är upplåten via ettårigt sidoarrende.

Jakt och fiske

Målmas omväxlande marker med skog och inägomark utgör en god viltbiotop och hyser god tillgång på dovhjort, rådjur, älg och vildsvin. Jakträtten är för närvarande upplåten men avtalet är uppsagt och upphör att gälla till 2020-06-30.

Fiske på enskilt vatten och inom fiskesamfälligheten Syltvik FS:8.

Hammarkinds häradsallmänning

Fastigheten har 4,1167 mantal i Hammarkinds häradsallmänning. Fastighetens utdelning har i genomsnitt uppgått till ca 14 900 kr per år under den senaste femårsperioden.

Naturvärden

Det finns ett biotopskydd (1,522 ha, beslutat 2002-06-20), ett naturvårdsavtal, fem nyckelbiotoper och fem områden som är registrerade som naturvärdesobjekt (källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor).

Biotopskydd berör avdelning 134 i skogsbruksplanen.
Nyckelbiotoper finns inom avdelningarna 4, 47, 65, 66, 96, 167 och 180.
Inom eller i delar av avdelningarna 25, 45, 152, 170 och 201 finns det registrerade höga naturvärden.

Brygga

Vid Nybyggefjärden finns en brygga med 36 platser som är försedda med Y-bommar.

Forn- och kulturlämningar

Det finns ett flertal registrerade fornlämningar på fastigheten. Lämningarna utgörs till största del av olika typer av stensättningar, husgrunder och rösen (Källa: Riksantikvarieämbetet).

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit folkbokförd inom Valdemarsviks kommuns glesbygdsområde det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Pågående lantmäteriförrättning

Fastigheten berörs av en pågående lantmäteriförrättning där en tomt i fastighetens sydöstra del kommer att styckas av. Tomten ligger vid Nybyggefjärden och i närheten av Nybygget Väntan. Ärendet är skickades in till Lantmäterimyndigheten i januari 2019.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 12 951 100 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter