Skogsfastighet

Malungen

Högstbjudande

11 700 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 13 Dec

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
163,5 ha
Vattenområde
6,8 ha
Tomtområde
156,7 ha
Virkesförråd
26 052 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

NORDANSTIG NORRÅSEN 1:13,1:11 och 2:14 delar utav

Om fastigheten

Ett sammanhängande skogsskifte om ca 163,5 hektar belägen i Nordanstigs kommun, norra Hälsingland. Innehavet är mycket välskött och lättillgängligt genom ett väl utbyggt vägnät. Fastighetens produktiva skogsmarksareal uppgår till ca 155 ha och det totala virkesförrådet uppskattas till ca 26 052 m³sk. Huvuddelen av arealen, ca 130 ha, utgörs av växtkraftiga gallringsskogar med hög bonitet. Investeringsfastighet

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På det berörda markområdet finns en skogsbruksplan upprättad augusti 2019 utav Robert Bergström firma Skog&Land.
Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmark 155,4 ha med ett beräknat virkesförråd om 26052 skogskubik. Medelboniteten är beräknad till 6,6 skogskubik per hektar och år. Huvuddelen av arealen, ca 100 hektar, utgörs av växtkraftiga gallringsskogar. För mer ingående information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskarta.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter större än 50 hektar måste den skog som kan föryngringsavverkas ransoneras. På brukningsenheter med upp till 100 hektar får arealen kalmark och skog yngre än 20 år vara högst 50 hektar. På brukningsenheter större än 100 hektar får högst hälften av skogsmarken utgöras av kalmark och skog som är yngre än 20 år.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Överlag bra markerade gränser. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmarkering av gränserna.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Nordanstigs kommun det senaste året.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn-kulturlämningar finns registrerade på markområdet, enligt Se Sverige.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller områden av fastigheter.
Området kan bilda egen fastighet genom
avstyckning eller fastighetsregleras till av
köparen ägd fastighet. Köparen ansvarar för
ansökan om fastighetsbildning och står samtliga
kostnaden för förrättningen hos lantmäteriet.

Kod till hänglåset på vägbom

1113

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 11 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter