Lantbruk

Mark för bostadsbyggande i Skånes Viby

Högstbjudande

3 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 28 okt, kl 09:00

Visning

  • Mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
1,3 ha
Mark
1,3 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Kristianstad Håslöv 5:1: del av

Adress

Kristianstad Håslöv 5:1 29151 Kristianstad

Om fastigheten

Nu finns möjligheten att förvärva en bit mark för bebyggelse av bostäder. Kommunen har lämnat positivt planbesked där detaljplan ska prövas och deras preliminära bedömning är att området är väl lämpat för bostadsbebyggelse av mindre karaktär. Vidare bedöms att planarbetet kan handläggas med ett utökat förfarande enligt plan- och bygglagen, se bifogat planbesked under ”Dokument & bilagor”. Planbesked är inte juridiskt bindande och går inte att överklaga. Planarbetet bedöms kunna påbörjas under första kvartalet 2020 och kunna antas under 2021. Byggnation kan däremot påbörjas innan detaljplan är klar under vissa förutsättningar; att kommunen lämnar sitt godkännande i ett så kallat förhandsbesked. Köpare kan efter kontrakt skrivits ansöka om sådant förhandsbesked. För att avstyckningen ska gå igenom hos Lantmäteriet krävs antingen att detaljplanen vunnit laga kraft eller ett godkänt förhandsbesked från kommunen. Se avstyckningen (grönmarkerad del) på bifogad karta över området under ”Dokument & bilagor”.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Lantmäteriförättning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning. Köparen ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning och står kostnaden för förrättningen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Taxering

Försäljningen gäller område av fastighet och har inte åsatts eget taxeringsvärde.

Inteckningar

Fastigheten kommer efter eventuell avstyckning att vara inteckningsfri.

Forn- och kulturlämningar

På den avstyckade delen finns en fornlämning som utgörs av bebyggelselämningar. RAÄ-nummer Gustav Adolf 61:1.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Områdesbeskrivning

Skånes Viby är en naturskön och trevlig by som ligger cirka 5 km sydost om Kristianstad och består från början av två byar: Viby och Håslöv. Här råder ett trivsamt liv för de cirka 1000 personerna som bor i byn. Här bor du med närhet till Kristianstad (5 km), Åhus (13 km), E22:an som tar dig söderut eller norrut samt cykelavstånd till C4's shoppingcenter med sitt stora serviceutbud. Dessutom har du Kristianstad på bekvämt buss- och cykelavstånd. I Viby har du nära till barnomsorg för i mitt i byn ligger Ängslyckans förskola samt Viby skola som har klasserna F-6 samt ett fritidshem.

Vägbeskrivning

Från E22:an tar du avfart 40 mot Åhus. Kör ca 2,2 på väg 118 innan du tar av vänster på Nybodalsvägen där du kör rakt fram i 670 m. Korsa Byholmsvägen och kör in på Brushanevägen där du har fastigheten på din högra sida.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter