Lantbruk

Mark i Morup

Högstbjudande

4 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 15 maj, kl 02:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
38,0 ha
Åkermark
30,0 ha
Skogsmark
6,0 ha
Mark
2,0 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

FALKENBERG MORUP 8:47 mark

Adress

Ambergsgården 525 31190 Morup

Om fastigheten

Genom fastighetsreglering säljes nu obebyggd jordbruksmark med 30 ha åker och 6 ha skog intill Morup. För att förvärva denna krävs att köparen har egen mark i området.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet enligt gul/grön markering på karta. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Åkermark

Ca 30 ha lätt tillgänglig åkermark med varierande jordarter, allt från styv lera via större delen mulljord till sandjordar. Enligt jordbruksverkets blckareal 29,98 ha.
Arealen har äldre men fungerande dikning.
Marken blir tillgänglig för köpare efter årets odlingssäsong.

Ca 6 ha enligt mätning på fastighetskarta. Blandskog i varierande åldrar lämplig för egen vedproduktion.

Ca 2 ha enligt mätning på fastighetskarta. Vägar, mark intill E6 mm.

Jakt

Jakträtt ej upplåten.

Stödrätter

Stödrätter för den berörda arealen ingår i överlåtelsen.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper på skogsmarken.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inte några fornlämningar registrerade på arealen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter