Lantbruk

Markskifte utan byggnader ca 20 ha

Högstbjudande

4 300 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast lör 14 mar

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
19,7 ha
Skogsmark
8,0 ha
Myr/kärr/mosse
0,1 ha
Inägomark
11,6 ha
Virkesförråd
2 051 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

LINKÖPING LANDERYDS-MÅNESTAD 7:6

Om fastigheten

Jord och skogsskifte utan byggnader nära Linköping. Totalareal 19,7 ha enligt nyupprättad skogsbruksplan fördelat på 8 ha skog, 11,6 ha åker samt 0,1 ha impediment.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Erik Hansson, LRF Konsult, inför försäljningen. Enligt inventeringen omfattar den produktiva skogsmarken ca 8 ha med ett virkesförråd om totalt ca 2 000 m³ sk varav ca 300 m³ sk är har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Forn- och kulturlämningar

Det finns registrerade fornlämningar i form av gravfält och stensträngar som berör avdelning 7 i skogsinventeringen (källa: Riksantikvarieämbetet).

Åkermark

Åkermarken består utav ett enda skifte på ca 11 ha och avgränsas av en brukningsväg i väster.

Arrende/nyttjanderätter

Jorden är utarrenderad på 1-års avtal. Jorden är utarrenderad till 2021-03-14. Gällande arrendesumma är 20 000 kr/år.

Jakt

Jakten är ej upplåten, så den är fri för köparen från tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetsgränserna är utmärkta med ringar på träd eller gamla stängselstolpar.

Stödrätter

De stödrätter som hör till fastigheten ägs av arrendatorn och ingår ej vederlagsfritt. De kan däremot övertagas mot ersättning.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 210 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter