Lantbruk

Mindre gård 5 km nord/väst om Sundsvall

Högstbjudande

1 750 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
14,1 ha
Skogsmark
7,2 ha
Berg/hällmark
0,6 ha
Inägomark
5,7 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
0,5 ha
Virkesförråd
1 850 m3sk
Boyta
96 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SUNDSVALL HULI 4:12

Adress

Huli 105 86342 Sundsvall

Om fastigheten

I Huli ligger denna trevliga gård högt beläget med öppet och soligt läge och utsikt över omgivningen. Gården ger ett lantligt boende men närhet till all service. Gårdscentrum med charmigt bostadshus där det inte skett stora renoveringar invändigt sedan 50-talet, mysigt lusthus, ladugård/loge och äldre garage. Jakt i Sköns Viltvårdsområde.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus uppförd i 1 1/2 plan på torpargrund samt mindre del är utgrävd som källarvåning. Stomme av trä, fasad av stående brädfodring, plåttak med tegel profil samt kopplade tvåglasfönster. Enskilt vatten samt eget äldre enskilt avlopp. Uppvärmningen sker med vattenburet värmesystem samt kombi panna olja/el. Vedspis finns i köket. Boarea 96 kvm och biarea 28 kvm enligt fastighetstaxering. Utgrävning av källaren samt även utbyggnad av del av vardagsrummet skedde på 40-50 talet.

Planlösning bottenvåning:
Man kommer in i trapphuset/hallen som har ett mindre förråd som används som kallskafferi. Uppgång till övervåningen sker även från trapphuset samt nedgång till källaren. Från trapphuset/hallen kommer man sedan in till köket, som är ett rymligt lantkök som präglas av äldre stil med målade snickerier. I köket finns även fungerande vedspis, för komplement eller bara mys eldning. Går man vidare från köket kommer man till vardagsrummet som är i två delar med ett valv i mellan.

Planlösning övervåning:
Övervåningen präglas av 40-50-talet med tidtypiska tapeter och dörrar. Man kommer först via trapphuset upp till en mindre hall. Till höger i hallen finns två sovrum.

Planlösning källarvåning:
Källaren är under en mindre del av huset och består av ett badrum med toalett samt pannrum med också ingång från trädgården.

Ladugård/loge

Äldre ladugård/loge med stomme av trä samt tak av plåt. Utgörs av äldre djurutrymmen samt förrådsutrymmen. Övervåningen består av loge med trägolv.

Lusthus

På tomten finns ett åttkantigt lusthus med stora, spröjsade panoramafönster runt om som ger en underbar plats att äta middag eller dricka sitt eftermiddagskaffe, och som dessutom är en vacker byggnad.

Garage

Garage med stomme av trä och cementsten samt tak av plåt. Garaget är i mycket dåligt skick och måste rivas.

Matkällare

Valvad matkällare finns på tomten.

Tomt

Stor lummig tomt med möjlighet för egen odling. Flera äldre fruktrtäd och bärbuskar finns på tomten.​

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Sundsvalls kommun, Selångers församling.

För att komma till brukningscentrum kör Timmervägen från Birsta mot Bergsåker, strax innan korsningen mot Granloholm tag höger och fortsätt vägen ca 300 m så finns byggnaderna på båda sidor om vägen. Det mesta av skogen och åkermarken ligger på andra sidan om Timmervägen.
Se även skogskarta, översiktskarta samt vår hemsida för interaktiva kartor, www.lrfkonsult.se.

Allmänt

I Huli ligger denna trevliga gård högt beläget med öppet och soligt läge och utsikt över omgivningen. Gården ger ett lantligt boende men närhet till all service. Gårdscentrum med charmigt bostadshus där det inte skett stora renoveringar invändigt sedan 50-talet, mysigt lusthus, ladugård/loge och äldre garage. Fastigheten ingår med jakt för älg och småvilt i Sköns Viltvårdsområde.

Fastigheten består av 14,2 ha varav 7,3 hektar är skogsmark med ett virkesförråd om ca 1 750 m³ sk. Betes/åkermarken är 5, 7 hektar enligt skogsbruksplanen där del av marken är i anslutning till gårdscentrum vilket gör gården lämplig för mindre djurhållning.

Det dominerande trädslaget är gran som upptar 58 %, följt med tall om 38% och löv 4 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är fördelad på röjningsskog 7 % (0,5 ha) , gallringsskog 10 % (0,7 ha) och med ett virkesförråd om ca 80 m³sk. Skog som uppnått slutavverkningsbar är i huggningsklassen S1 & S2 är 6,1 ha med ett virkesförråd om ca 1 750 m³ sk,

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2019 av Bengt Olov Westman 070 289 55 50. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 7,3 ha med ett virkesförråd om ca 1 850 m³ sk.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns:
Skogsvårdsåtgärder så som röjning om 0,5 ha under planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Naturvärden

Det finns en registrerad nyckelbiotop på fastigheten Ånge Gim 2:3, Lövåsberget. Lövbränna med rikligt med lågor och döda träd. Det finns även område som är bedömt som sumpskog på fastigheten. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns det kända kulturlämningar som flera kolningsanläggningar och områden med skogsbrukslämningar samt fäbod. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde 2017, totalt om 942 000 kr fördelat på skogsmark 272 000 kr, impediment 2 000 kr, åkermark 117 000 kr, ekonomibyggnad 64 000 kr, tomt 120 000 kr och bostadshus 367 000 kr. Typkod 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag 149 200 kvm, areal enligt skogsbruksplan 14,2 ha.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheten ingår i Sköns Viltvårdsområde och jaktlaget har ca 20 jägare i jaktlaget och man jagar på ca 3 000 ha. Tilldelning 2019 är 6 vuxna och 4 kalvar. För närvarande är den årliga kostnaden för jaktkort för älg 200 kr/ år och för småvilt kort 150 kr /år. Ordförande i Sköns Vvo är Lars Erik Larsson 070 568 20 99.

Småvilt jagas över hela området.

Fiske

Fastigheten har del i Huli FS:3, samfällt fiske och fastigheten ingår i Selångers Fiskevårdsområde.

Inägomark

Betes/åkermarken är enligt skogsbruksplanen på 5,7 ha. Marken har till största del brukats av säljaren. Säljaren har stödrätter för del av marken som kan överlåtas enligt särskild överenskommelse.

Vägar

Fastigheten har andel i Norrhuli vägsamfällighet Huli GA:5, utdebitering för 2018 var 548 kr, och i Sörhuli vägsamfällighet Huli GA:3, utdebitering 2018 var 52 kr samt väg parallellt med järnvägen från allmänna vägen, Huli GA:2.

Visning

Visning av byggnaderna på brukningscentrum sker den 19/9 kl 14:00-16:00 samt 22/9 kl 13:00-14:30. Anmälan skall ske till fastighetsmäklaren eller kontaktpersonen. Visning annan tid efter överenskommelse med fastighetsmäklaren.

Intressenter får på egen hand besikta skogen på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Information

Se kommunens hemsida www.sundsvall.se.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.

Tillträde

Tillträde tidigast 30 dagar efter köpekontraktet undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Friskrivning

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brist i byggnaderna som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten, den går att beställa via fastighetsmäklaren på 0611-289 35 eller patrik.ulander@lrfkonsult.se.

Lantmäteriförrättning

Fastigheten är berörd av lantmäteriförrättning gällande plankorsningar för järnväg som rör HUli GA:2. Ärendenummer Y16455.

Förändring gällande kraftledningar

Fastigheten är berörd av förändringar i området av kraftledningar. En äldre kraftledning skall rivas och en ny kraftledning skall byggas.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 10 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter