Lantbruk

Mindre gård i Rudskoga

Högstbjudande

2 250 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 2 jul

Visning

  • mån 17 jun, kl 17:00 - 18:00

    Läs villkor

    Var god anmäl deltagande till ansvarig mäklare.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
20,8 ha
Skogsmark
11,1 ha
Skogsimpediment
0,1 ha
Åkermark
8,6 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Övrigmark
0,9 ha
Boyta
115 kvm
Antal rum
5 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KRISTINEHAMN FROSTERUD 1:15, 1:26, 1:29

Adress

Frosterud 2653 68196 Kristinehamn

Om fastigheten

Trevligt litet jordbruk i Frosterud, Rudskoga. Fastigheten består av ett gårdscentrum med bostadshus och välvårdade ekonomibyggnader. Totalt drygt 20 hektar fördelat på 11 hektar skogsmark samt 8 hektar åkermark. Älgjakt i lag och småvilt på egen fastighet. Fin möjlighet för den som söker en komplett liten gård i en fin bygd.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Entrévåning med en utbyggnad där toalett med dusch, hall samt skafferi finns. Hallen fortsätter sedan in mot kök och finrummet, här är även trappan till övervåningen. Innanför köket finns ett rum som använts som tv-rum där det finns gott om garderober och vidare utgång mot trevligt inglasat uterum. Köksutrustning består av spis, vedspis och kylskåp, frysskåp placerat i angränsande rum.
Övervåning med hall, liten toalett, två ordentliga sovrum samt ett mindre rum som även det använts som sovrum. Utöver det rymliga kattvindar.
Källare med egen ingång från utsidan som sträcker ca: 1/3 under huset. Här finns vattenhydroforen och varmvattenberedare placerade samt om plats för förvaring. År 2017 sattes in ny vattenledning, pump i brunnen samt hydrofor.
1970-talet gjordes tillbyggnaden av badrum och hall samt ombyggnad av större delen av huset.

Uthuslänga

Mycket fin uthuslänga i traditionellt snitt med en murad ladugårdsdel med träöverbyggnad samt loge uppförd i trä, allt under ett plåttak i bra skick. På baksidan har en utbyggnad gjorts för traktorgarage. I ladugårdsdelen har inretts en liten vävstuga samt en snickarbod, båda med varsin vedkamin ansluten till en nyare murstock. För övrigt används resterande ladugårdsdel som förråd för trädgårdsmaskiner mm och även logdelen används som förråd. År 2016 byttes elinstallationer ut i ladugård och loge.

Drängstuga

Mycket gammal byggnad i trä under tegeltak. Står på en murad grund av sten.
Byggnaden ej med i fastighetstaxering och saknar således taxeringsvärde.

Garage/Vedförråd

Uppförd i trä med tak av plåt.
Byggnaden ej med i fastighetstaxering och saknar således taxeringsvärde.

Magasin

Gammalt timrat magasin i två våningar med plåttak. Placerat lite bakom boningshuset.
Byggnaden ej med i fastighetstaxering och saknar således taxeringsvärde.

Garage

Enklare garage placerat en liten bit ifrån övriga byggnader.
Byggnaden ej med i fastighetstaxering och saknar således taxeringsvärde.

Byggnadssätt

Överlag är fastighetens byggnader mycket välskötta och omhändertagna. Speciellt i uthusen blir det tydligt att här har någon med stort ordningssinne verkat och vårdat.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i april 2019 av Mellanskog.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 11,1 ha med ett totalt virkesförråd om 2 728 m³sk varav 1 841 m³sk är S1 och S2 skog. Beräknad medelbonitet är 7,6 m³sk/ha och årlig tillväxt 91 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 246 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning där 59% är gran, 21% tall samt 20% löv. Åldersfördelning med stor del av skogen i åldrar över 45 år. Avverkningsförslag under planperioden (2019-2028) är totalt 1 529 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 1 253 m³sk samt gallring 276 m³sk.

Skogsvård

Skogen har brukats försiktigt och har ett högt virkesförråd på 246 m³sk per hektar. I skogsbruksplanen föreslagna skogsvårdsåtgärder anges markberedning och plantering på 2,8 respektive 2,6 ha som följdåtgärder efter de föryngringsavverkningar som är dags att genomföra. I övrigt är det underröjning före gallring som behöver göras.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Inägomark

Åkermarken ligger väl samlad och är uppdelad på fem skiften om totalt 8,6 hektar enligt skogsbruksplan. Just bakom ekonomibyggnaderna finns ett skifte om ca: 0,5 ha och sedan finns resterande mark strax öster om gården.

Arrende/nyttjanderätter

Jordbruksmarken är för närvarande upplåten till annan brukare genom arrende. Avtalet är uppsagt och marken är tillgänglig för nya ägaren från och med kommande årsskifte 2019/20.

Jakt

Fastigheten ligger inom Skagens Älgskötselområde. Älgjakten bedrivs inom Frosteruds jaktlag som jagar älg på ca: 1 150 ha. Som ägare av den här fastigheten har man en jakträtt i laget att nyttja själv eller för dennes familjemedlem. Småviltjakt bedrivs på egen fastighet. Överlag viltrika marker (med undantag av älg) med framför allt stark etablering av vildsvin.

Forn- och kulturlämningar

Finns en registrerad fornlämning i form av en lägenhetsbebyggelse/Torp inom Skogsbruksplanens avdelning 18. RAÄ-nummer Rudskoga 86:1

Naturvärden

På fastigheten finns naturvårdsområden registrerade hos Skogsstyrelsen. Dessa berör avdelning nr 8-9 Frosterudsberget. Ärendebeteckning: N 3717-2002 (Barrskog) samt avdelning 13-14. Ärendebeteckning: N 2761- 2002 (Lövskog). Detta innebär att Skogsstyrelsen önskar att man tar kontakt med myndigheten i god tid före eventuell avverkning inom markerat område.
Inga Nyckelbiotoper finns registrerade.
(Källa: Skogsstyrelsen)

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i distrikt Rudskoga, Kristinehamns kommun. Detta område räknas inte som glesbygd- eller omarronderingsområde, varför en privatperson inte behöver ansöka om förvärvstillstånd inför ett köp. För juridiska personer gäller särskilda regler.

Skattetal

Öre, penningar -60

Friskrivning dödsbo

Spekulant är medveten om att dödsbodelägarna som representerar säljaren har begränsad kännedom om byggnadernas skick och fastigheten i övrigt. I köpekontraktet kommer därför avtalas in en klausul där köparen förklarar sig godta fastighetens skick och med bindande verkan avstå från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten.

Visning

För visning av fastighetens byggnader kontakta ansvarig Fastighetsmäklare. Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Tillträde

Tillträde sker efter överenskommelse med den slutgiltige köparen. Gården med dess bostad kan vara tillgänglig för köparen relativt omgående om denne så önskar.

Inventarier

I gårdens byggnader finns gott om välvårdade inventarier såväl små som större som använts på gården. Dessa är möjliga för ny ägare att överta om intresse finns. Eventuell ersättning för dessa förhandlas mellan säljaren och den slutlige köparen.

Områdesbeskrivning

Rudskoga är en väldigt trevlig och aktiv landsbygd intill sjön Skagern i sydöstra Värmland. Förutom vacker natur finns många arrangemang med allt från teknikdagar, jordgubbslunk, dressinbana, vävstuga mm, mm. Kommunal badplats vid Gottbol med sandstrand och bryggor. Sammanfattningsvis en Svensk landsbyggdsidyll så som många föreställer sig.

Rekommenderar att surfa in på www.rudskoga.se för mer information.
Här uttrycker man i text den känsla som infinner sig på plats
"En levande småbrukarbygd där grusvägarna slingrar fram mellan byarna i ett vänligt mellansvenskt landskap och den mäktiga sjön Skagern speglar vädrets och årstidernas växlingar.
En modern småbrukarbygd, som följt med sin tid och där kreativa entrepenörer skapat många företag. Någon har kallat oss Värmlands Gnosjö".

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 25 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter