Lantbruk

Mindre gård utanför Varola, Skövde

Högstbjudande

1 600 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
9,0 ha
Skogsmark
3,7 ha
Åkermark
5,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha
Boyta
64 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Skövde Boråsen 1:3

Adress

Boråsen 2 541 94 Skövde

Om fastigheten

Strax utanför Varola, ca 16 minuter utanför Skövde ligger denna lantbruksfastighet med möjlighet till djurhållning. Gården omfattar totalt 9 ha fördelat på ca 5 ha åker och ca 3,7 ha virkesrik skogsmark. Byggnadsbeståndet erbjuder en trivsam miljö med vacker utsikt och närhet till naturen.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshuset är uppfört 1882 enligt uppgift från boken Historiska gårdar med timmerstomme på torpargrund. Fönster är av typen kopplade två-glasfönster och på taket ligger två-kupiga tegelpannor. Uppvärmning sker via el samt kökspanna i köket. Enskilt vatten med grävd vattenbrunn. Enskilt avlopp från 1979 med trekammarbrunn och markbädd.

Boarean uppgår till ca 64 m² och biarean till ca 7 m² enligt taxeringsinformationen.

Renoveringar
​Under 1960- och 1970-talet gjordes en omfattande renovering av huset med bl.a. fönster, fasad, delvis ny el och tak.
2008 lades det ner nya ledningar från vattenbrunnen till ladugården.
2009 lades nytt laminatgolv i köket efter en vattenskada.

Planlösning
Nedre plan fördelar sig över köksentré och kök. Köket är utrustat med kyl/frys, spis, kökspanna samt städskrubb. Från köket nås wc med dusch. I anslutning till köket ligger sovrummet samt allrummet. Mellan allrummet och sovrummet ligger huvudentrén med inglasad veranda. Vid huvudentrén finns trappa upp till övre plan. Övre plan inrymmer kallvind samt ett inrett sovrum.

​​​Husets eldstäder behöver ses över innan de kan tas i bruk.

Driftskostnad
Total driftskostnad uppgår till 24 677 SEK/år.

I detta ingår följande kostnader:
Uppvärmning och hushållsel: Ca 12 554 kWh, ca 18 950 SEK/år.
Försäkring: 3 329 SEK/år.
Sotning: 477 SEK/år.
Renhållning: 1 921 SEK/år.

Tillkommer: Fastighetsskatt om 3 653 SEK/år.
Angivna driftskostnader är uppskattade av säljaren.

Ladugård

Ladugård uppförd med timmerstomme och träfasad på stenplintar under tak av plåt. Ladugården inrymmer vedbod, mindre djurdel där hydroforen finns, loge med trägolv och vagnskjul med jordgolv. Bakom ladugården finns ett snedskjul vidbyggt som inrymmer ett äldre sågverk.

Garage

Funktionell byggnad uppförd med trästomme på underlag av sten. På taket ligger plåttak och fasaden består av liggande träpanel. Byggnaden mäter ca 3*4,5 m och inrymmer 1 bil. Bildörrarna är från 2009.

Traktorgarage

Garaget är uppfört i trä med plåttak och underlag av sten.

Jordkällare

På tomten finns en jordkällare uppförd.

Fiber

Befintliga fiberledningar finns nedgrävda utmed vägen med möjlighet att ansluta fastigheten till befintligt fibernät. För anslutning krävs medlemskap i Skövde Fiber AB. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Vattenprov

Inför försäljningen har säljaren låtit utföra vattenprov på vattnet. Provresultatet visade att det var tjänligt med anmärkning som dricksvatten beroende på förhöjda halter av turbiditet, järn och fluorid.​

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 3,7 ha med ett bedömt virkesförråd om 1 424 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 385 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till höga 9,4 m³sk/ha och år och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 12 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 19% tall, 75% gran och 6% löv. Skogsskiftet återfinns ca 0,5 km från gårdscentrum. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 1 280 m³sk varav 1 215 m³sk utgörs av föryngringsavverkning. Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i september 2019 av Lars Densborn.

Åkermark

5,5 ha stödberättigad åkermark med sandjord i den nordöstra delen och svartjord i den sydvästra delen. Området systemtäckdikades mellan åren 1973-1975.

Arrende

Åkermarken​ blir tillgänglig för köparen från och med 14 mars 2020.

Stödrätter

I överlåtelsen ingår stödrätter motsvarande den angivna stödberättigade arealen vilka kommer att överföras till köparen i god tid inför 2020-års SAM-ansökan.

Övrig mark

Övrig mark utgörs av tomt, vägar mm.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige)

Jakt

Jakträtten är ej upplåten.

Väg

​Fastigheten har del i en gemensamhetsanläggning, Boråsens vägsamfällighet. Under de senaste åren har ingen utdebitering skett utan bidraget räcker till underhållet.

Dikningsföretag

Fastigheten har del i ett dikningsföretag som avvattnar åkermarken. Fastighetens andel motsvarar 1,05%. ​

Inteckningar

Fastigheten överlåts utan inteckningar.

Arealer

Arealerna i tabellen är hämtade från skogsbruksplanen.
Arealuppgift enligt fastighetsregistret uppgår till 8,9274 ha.
Arealuppgifter enligt taxeringsuppgifterna uppgår till 9 ha fördelat på 6 ha åkermark och 3 ha skogsmark.
Areal enligt fastighetskartan uppgår till 8,8 ha.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare.

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Städning

Bostadshuset överlämnas flyttstädat.
Ekonomibyggnader överlämnas grovstädade.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i kontraktet där säljaren friskriver sig från fel och brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter