Skogsfastighet

Mindre skogsfastighet med tillhörande fäbovall

Högstbjudande

1 100 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 16 aug, kl 02:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
26,2 ha
Skogsmark
25,5 ha
Inägomark
0,5 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
2 857 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

OVANÅKER VÄSTRA ROTEBERG 15:8

Adress

Norsbo 418 82891 Edsbyn

Om fastigheten

Mindre skogsfastighet om ca 25 hektar produktiv skogsmark samt tillhörande fäbovall med timmerstuga belägen i Norsbo, ca 15 km norr om Edsbyn.

Totalt virkesförråd om ca 2 800 m³sk där volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 2 500 m³sk. Medelvolymen per hektar är 112 m³sk per hektar och medelboniteten uppgår till 5,5 m³sk per hektar. Fastighetens skogliga tillstånd består av yngre växande skogar och äldre avverkningsbar skog.

Jakt i Ovanåkers Östra viltvårdsområde om cirka 23 000 hektar.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Vallstuga

Äldre timmerstuga med plåttak. Byggnaden inrymmer ett rum med öppen spis och kök med vedspis, samt oinredd övervåning i ett rum. Ingen el, vatten eller avlopp indraget. Brunn finns men ej använd av nuvarande ägare. Öppenspis och vedspis ej använda av nuvarande ägare.

Övriga byggnader

På fastigheten står även en äldre timmerlada med plåttak.

Allmänt

Skogsfastighet med vallstuga belägen i Norsbo, öster om sjön Fullen ca 12 km norr om Edsbyn. Ca 25 hektar produktiv skogsmark och ca 1 hektar övrigmark fördelad på 3 skiften. Jakt i viltvårdområde.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2018 av Hans Einarsson genom Mellanskog. Planen är tillväxtberäknad och uppdaterad till och med juni 2019 av Nils Persson, LRF Konsult.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 25,5 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ungefär 2 800 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 2 500 m³sk. Medelvolymen per hektar är 112 m³sk och medelboniteten uppgår till 5,5 m³sk per hektar. Åldersfördelningen på fastigheten är fördelad på yngre växande skogar och äldre avverkningsbar skog.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten (Källa: Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet). Däremot finns en kolbotten noterad i skogsbruksplanen i avdelning 8.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten (Källa Skogsstyrelsen, Skogens pärlor).

Inägomark

Inägomarken är belägen runt fäbovallen. Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 0,5 hektar.

Jakt

Fastigheten ingår i Ovanåkers Östra viltvårdsområde vilket omfattar en areal om cirka 23 000 hektar. Småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten organiseras i älgjaktlag. Jakträtten är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen.

Areal

Areal enligt skogsbruksplanen uppgår till totalt 26,2 hektar. Areal enligt fastighetstaxering och fastighetsregistret uppgår till 26,05 hektar. Differensen kommer ej närmare att undersökas.

Vägar

Fastigheten har del i väg, Ovanåker Västra Roteberg Ga:2, som förvaltas av Edsbyns Östra Samfällighetsförening.

Samfällighet

Samfälligheten ändamål är grustag samt väg och fastigheten Ovanåker Västra Roteberg 15:8 är en av 2 delägare i samfälligheten Ovanåker Västra Roteberg S:6 enligt fastighetsutdraget.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan i vissa fall krävas från länsstyrelsen vid förvärv av lantbruksegendom, enligt glesbygdsområde.

Energideklaration

Ingen energideklaration finns. Då byggnaden används som fritidshus är den undantagen från skyldigheten att upprätta energideklaration.

Lös egendom

Viss del av lös egendom kan medfölja fastigheten vid försäljningen.

Visning

Kontakta ansvarig mäklare för visning av vallstugan. Skogsskiftena besiktigas på egen hand.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och murgrund samt skorstensstock.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter