Skogsfastighet

Mindre skogsfastighet nordväst om Liden!

Högsta bud

395 000 kr

Högstbjudande: 395 000 kr

Visa bud

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
16,1 ha
Skogsmark
9,6 ha
Småhusmark
0,2 ha
Vatten
6,3 ha
Virkesförråd
693 m3sk
Boyta
35 kvm
Antal rum
2 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SUNDSVALL SILLRE 3:19, SUNDSVALL SILLRE 3:59

Adress

Norrnäs 101 855 99 Liden

Om fastigheten

Naturskönt belägen skogsfastighet om ca 9,81 hektar landareal 15 km nordväst om Liden. Ca 9 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om cirka 700 m³sk. Sommarstuga med enkel standard och visst renoveringsbehov.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Sommarstuga

Enklare sommarstuga med renoveringsbehov.

Byggnadssätt

Arealuppgifter för sommarstuga är uppskattat mått.

Allmänt

Bebyggd mindre fastighet i ett skifte mot Oxsjö, ca 15 km nordväst om Linden centrum.
Total landareal ca 9,81 ha varav produktiv skogsmark ca 9 ha, med ett virkesförråd om ca 700 m³sk.

Det dominerande trädslaget är Tall som upptar ca 56 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning består av både yngre skog som röjning 6,7 ha, gallringsskog 1,4 ha och slutavverkningsbar skog 0,9 ha. Boniteten 4,1 m³sk/ha.

Stuga på fastigheten Sundsvall Sillre 3:59 med enkel standard utan vatten, avlopp och el. Visst renoveringsbehov.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad maj 2018 av Linnea Åkerlund, LRF Konsult 0660-595 90. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 9,0 ha med ett virkesförråd om ca 693 m³sk varav 162 m³sk är S1.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder: Röjning 4,7 ha.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade på fastigheten (Källa: www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade fornlämningar på fastigheten (Källa: www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige).

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag (Sundsvall Sillre 3:19) 159 367 kvm, (Sundsvall Sillre 3:59) 1806 kvm.

Jakt

Jakt får ske på egen mark, oregistrerad fastighet för VVO och ÄSO.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt senaste året i glesbygdsområde i Sundsvalls kommun. Avgift för ansökan om förvärvstillstånd är 3 700 kronor för fysisk person. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av Köpeskillingen + 825 kr.

Visning

Ingen visning sker av fastigheten utan intressenter får på egen hand besikta mark, byggnader och skog på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Sundsvall kommun, Lidens församling.

Från Sundsvall: Följ riksväg 86 mot Liden. Ca 8 km efter avfarten mot Liden centrum sväng höger mot Oxsjö in på väg 640.
Följ väg 640 i ca 7 km så är du framme på fastigheten.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter