Lantbruk

Mindre skogsfastighet utanför Rättvik

Utgångspris

325 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 12 Dec, kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
10,8 ha
Skogsmark
10,4 ha
Övrigmark
0,4 ha
Virkesförråd
759 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

RÄTTVIK RÖJERÅSEN 17:10

Om fastigheten

Mindre skogsfastighet om två skiften mellan Tammeråsen och Röjeråsen, nordväst om Rättvik. Fastigheten omfattar ca 10 ha mark, varav ca 10 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 750 m³sk. Medelbonitet om ca 5,9 m³sk per ha och år. Jakträtt inom Rättvik västra viltvårdsområde om ca 12 500 ha.

Utgångspris: 325 000 SEK
Anbud senast: 2019-12-12 kl 14:00

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till skiftet samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades 2019 av DSK Skog. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 10,8 ha, varav 10,4 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 759 m³sk.. Medelboniteten är uppskattad till 5,9 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Skiftets gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar inte för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga natur eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Jakträtt inom Rättvik västra viltvårdsområde om ca 12 500 ha. Kontaktperson för jakten: Olov Nilsson Tel: 070-7401958.

Fiske

Fastigheten ligger inom Rättvik-Boda fiskevårdsområde.

Koja

Det finns en liten skogskoja med omfattande renoveringsbehov på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Besiktning och undersökningsplikt

Ingen visning kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter