Lantbruk

Mindre skogsgård i Ytterberg!

Högsta bud

750 000 kr

Högstbjudande: 625 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
32,2 ha
Skogsmark
17,0 ha
Skogsimpediment
12,1 ha
Åkermark
0,9 ha
Väg och kraftledning
0,6 ha
Övrigmark
1,6 ha
Virkesförråd
483 m3sk
Boyta
84 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN YTTERBERG 17:4

Adress

Ytterberg 115 84292 Sveg

Om fastigheten

Mindre skogsgård fint belägen med tillhörande skogs- och inägomark, i Ytterberg strax utanför Sveg. Fastigheten har stor ”torpkänsla” med bostadbyggnad och ekonomibyggnader belägna i ostört läge med fin utsikt över skogslandskapet och den egna inägomarken. Total areal om ca 32 ha, varav 17 ha produktiv skogsmark. Möjligheter till jakt och fiske.
Lämplig fastighet för permanentboende alt fritidsboende där naturen erbjuder goda möjligheter till rekreation i form av jakt och fiske i vacker lantlig miljö med relativ närhet till fjällen och till alpina destinationen Björnriket/Vemdalsskalet.

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till ett pris om 625 000 kr.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus i 1 ½ plan med delvis källare. Byggnaden är uppförd i trä på murad torpargrund med fasad av träpanel. Plåttak och kopplade 2-glasfönster. Uppvärmning från vattenburet system med vedpanna och elpatron. Inrett med 4 rok, varav 2 på entréplan samt 2 på övréplan. Boarea 84 m² och biarea 24 m². Arealuppgifter enligt fastighetstaxeringen.

Allmän beskrivning:
Charmigt hus med "torpkänsla" . Stort kök med goda avlastningsytor och charmig lantlig stil. Övreplan med stora sovrum samt klädkammare.

Planlösning
Entréplan:
Hall, kök, sovrum, vardagsrum.

Övreplan:
Möblerbar hall, badrum, sovrum.

Källare:
Pannrum, och matförråd.

Uppvärmning:
Vattenburet system från kombipanna (elpatron/ved/olja) samt vedspis i köket.

Eget vatten.
Eget avlopp.

Frågelistan
De fel och eller brister som säljaren har angivit i frågelistan är att han anser att byggnaden behöver dräneras om.

Driftskostnader totalt ca 48 000 kr.
Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande. Noterbart är att uppvärmning har skett med oljeeldning. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Fd fjös

Uppfört i timmer på delvis gjuten grund samt natursten. Plåttak. Används idag utelsutande som förrådsutrymme. Area 115 kvm. Arelauppgift enligt fastighetstaxering.

Härbre

Fint klassiskt härbre i timmer med tegeltak.

Förråd/uthus

Förrådsbyggnad kombinerad med enklare boendedel. Uppfört i delvis i timmer med tegeltak samt tegelprofil.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad juli 2014 av Mellanskog. LRF Konsult har sedan utfört tillväxtuppräkning samt korrigerat planen utifrån gjorda åtgärder tom 2019-03-21. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 17 ha med ett virkesförråd om 483 m3sk skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten av föryngringsåtgärder på avdelningarna 202-203 om totalt 6,5 ha. Markberedning utförd och plantering kommer att ske sommaren 2019. Säljaren ansvar och står kostnader för dessa åtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastighetens skiften 1-4, samt 6 ingår i Älvros älgskötselområde som i sin tur ingår i mindre A-licens område. Skifte 5 är inte registrerat för älgjakt.

Småviltjakten bedrivs på den egna arealen.

Ny ägare får själv söka medlemskap i ev befintligt jaktlag alt registrera marken själv.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2020-07-01 om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Fiske

Ytterberg 17:4 har del i fiske och ingår i Ytterbergs Fvo.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Naturvärden

På fastigheten finns natura 2000 område registrerat, vilket berör avdelning nr 101. Detta innebär att SKS önskar att man tar kontakt med myndigheten i god tid före eventuell avverkning inom markerat område. Utöver detta finns inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 493 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter