Lantbruk

Mindre skogsgård nära Höga Kusten med del i vindkraft

Försäljningssätt

Anbud senast ons 30 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
23,6 ha
Skogsmark
9,5 ha
Myr/kärr/mosse
0,9 ha
Berg/hällmark
11,2 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Övrigmark
0,5 ha
Inägomark
1,2 ha
Virkesförråd
1 950 m3sk
Boyta
87 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KRAMFORS STRINNE 11:24

Adress

Strinne 216 87296 Bjärtrå

Om fastigheten

Torp i Strinne, Bjärtrå lugnt beläget med bostadshus och uthus. Stor tomt med betes/åkermark i anslutning till byggnaderna. Mysig bäck som rinner i tomtgränsen. Total areal 23,6 ha varav ca 9,5 ha är produktiv skogsmark med högt virkesförråd. Virkesförråd ca 1 950 m³sk med stor andel skog som uppnått slutavverkningsbar ålder. Åkermark ca 1,2 ha i anslutning till byggnaderna. Jakt i Bjärtrå Vvo om 2 200 ha.

Fastigheten har även del Rameldalsbergets vindkraftpark med årlig arrendeintäkt.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus i 1 1/2 plan med stomme av trä, påbyggd med mindre utbyggnad och altan. Mindre källardel är gjord under huset. Fasad av träpanel 2-glas fönster och plåttak. Eget djupborrat vatten enklare avlopp för spillvatten. Byggnadsarea ca 74 kvm. Boarea enligt fastighetstaxeringen är 87 kvm och tilläggsyta 12 kvm.

BV: Ingång via nybyggnaden genom hall. I utbyggnaden finns även toalett med dusch, toaletten är mulltoa, ytskikt kakel. Från utbyggnaden kommer man in i gamla huset och ursprunglig hall som har uppgång till övervåningen. Till höger från hallen finns vardagsrum och innanför vardagsrummet finns ett sovrum med gott om garderober. Köket är rymligt med spis, diskmaskin, kylskåp och skafferi även vedspis finns i köket, dock inte använd på många år.

1 tr: På övervåningen finns en mindre hall, samt två sovrum och två mindre förvaringsutrymmen.

KV: Mindre källarvåning som utgöra av ett utrymme på ca 12 kvm.

Bostadshuset har används som fritidsbostad, de senaste 10 åren har huset dock används mycket lite.

Uthus

Uthus/ redskapsbod. Uppförd i regelstomme av trä och med brädfodring och plåttak. Utgörs av förråd med trägolv och garage med jordgolv. Byggnadsarea ca 34 kvm.

Allmänt

I Bjärtrå församling ligger denna mindre skogsgård i lugnt och ostört läge. Pendlingsavstånd till
Kramfors, Sollefteå, Härnösand och Örnsköldsvik. Gårdscentrum med bostadshus som har används som fritidshus av tidigare ägare och uthus. Fastigheten består av två skiften om 23,6 ha varav ca 9,5 hektar är skogsmark med ett virkesförråd om ca 1 950 m3sk och ca 1,2 hektar är betes/åkermark i anslutning till gårdscentrum. Bra jaktmöjligheter genom att fastigheten ingår i Bjärtrå vvo.

Goda årliga intäkter genom att fastigheten har del i Rameldalsbergetsvindkraftpark.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Kramfors kommun, Bjärtrå församling.
Kör riksväg 334 från Lugnvik och norrut, i Bjärtrå tag väg upp till höger 350 m innan samhället. Kör grusvägen ca 100 m och tag mindre väg till höger så ser man byggnaderna. För att komma till skogsskiftet tag väg mot Träsk och kör ca 1,8 km så finns skogsskiftet efter allmänna vägen.
Se även skogskarta och översiktskarta.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad maj 2019 av Bengt Olov Westman 070 289 55 50. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 9,5 ha med ett virkesförråd om ca 1 950 m3sk.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns område på fastigheten som är klassad som naturvärdesobjekt, barrskog www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga kända forn eller kulturlämningar på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheten ingår i Bjärtrå Viltvårdsområde med ca 12-13 jägare i jaktlaget och man jagar på ca 2 200 ha. Ordförande och jaktledare Lennart Hjellström 070 526 98 96.

Småvilt jagas över hela området.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag 236 070 kvm, areal enligt skogsbruksplan för båda fastigheterna 23,6 ha.

Betes/åkermarken

Betes/åkermarken är enligt skogsbruksplanen på 1,2 ha. Marken är upplåten genom muntlig upplåtelse.

Vindkraft

Fastigheten ingår i etablerade Rameldalsbergets vindkraftpark. Säljaren har undertecknat arrendekontrakt som löper på 35 år med start 2013. Vindkraftparken är i driftsättning sommaren 2016 och består av 6 st Gamesa V114 3,45 MW med en tornhöjd på 93 m och vingdiameter på 114 m. Rammeldalsberget vindkraftspark ägs av John Laing Group plc

Utbetald arrendeersättning för fastigheten var 2018 53 383 kr.

Arrendekontrakt samt kopia på arrendeutbetalning för 2018 går att beställa via fastighetsmäklaren på 0611-289 35 eller patrik.ulander@lrfkonsult.se.

Arrendeintäkten för vindkraft fördelas utifrån tillträdesdagen. Arrendet tillfaller säljaren för tiden före tillträdet och tillfaller köparen efter tillträdesdagen.

Visning

Visning av byggnaderna efter överenskommelse med fastighetsmäklaren.

Intressenter får på egen hand besikta skogen på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Information

Se kommunens hemsida http:// www.kramfors.se, http://www.hogakusten.se & http://www.byalaget.org

Service

Mataffär i Lugnvik ca 4 km. Mataffär och flera andra affärer, bensinpump, och pizzeria mm i Nyland ca 12 km, Till Kramfors ca 23 km, Sollefteå ca 46 km, Härnösand ca 50 km till och Örnsköldsvik ca 70 km.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Den går att beställa via fastighetsmäklaren på 0611-289 35 eller patrik.ulander@lrfkonsult.se.

Friskrivning

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Inventarier och städning

Säljarna vill överlåta fastigheten i det skick den är på visningen med inventarier. Någon städning av fastigheten kommer säljarna inte att utföra.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig samt information om skogsbestånden. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 130 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter