Lantbruk

Mjöåns dalgång

Högstbjudande

695 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 27 maj, kl 09:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
4,4 ha
Skogsmark
2,8 ha
Småhusmark
1,6 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

KRISTIANSTAD GRÄSMA 2:14 samt 2:15

Om fastigheten

I fantastiskt vacker natur i Mjöåns dalgång och intill Åbjärs naturreservat ligger denna mindre skogsfastighet om drygt 4 ha. Här finns en stuga av enklare slag helt utan moderniteter. så som el och vatten. Stugan är högt belägen med betagande utsikt över den bokskogsbeklädda dalgången och Mjöåns porlande vatten. I öster finns ca 2 ha virkesrik granskog i varierande ålder och sedan ytterligare bokskog.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Större delen av fastigheterna är bevuxna med skog , ca 2 ha bok och 2 ha gran.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan övergår på köparen på tillträdesdagen.

Naturvärden

Fastigheten 2:14 har höga naturvärden i Mjöåns dalgång. Åkanten och den norra delen av 2:14 berörs av nyckelbiotop - ädellövnaturskog, enligt information från Skogsstyrelsen.
Fastigheten 2:14 gränsar i Mjöån och mot Åbjärs naturreservat. Större delen av reservatet ingår i Natura 2000-område, mer information finns hos Länsstyrelsen.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Vägbeskrivning

Från Huarödsvägen mellan Huaröd och Östra Sönnarslöv kör österut in mot Gräsma. Vid Gräsma-kvarn sväng vänster. Kör förbi ett hus på högerhand och stanna längs vägen framför grinden/bommen och gå sista biten in till fastigheten.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter