Lantbruk

Mjölkgård

Utgångspris

14 000 000 kr

Budgivning pågår

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
52,4 ha
Tomtområde
52,4 ha
Boyta
170 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Halmstad Slangemöllan 3:1

Adress

Slangemöllan Ängarna 370 30592 Holm

Om fastigheten

Mjölkgård i drift om 52 ha egen mark samt ytterligare mark att arrendera. Lösdriftstall från 2000 med mjölkgrop för 95 kor, 2 rejäla maskinhallar. Äldre kostall för ungdjur och rekrytering. Gediget bostadshus på 170 kvm. Fastigheten kan köpas i sin helhet eller i uppdelning av en boendegård med ett par hektar mark till och delning i vägen med resterande åkermark samt kostall och maskinhallar som en del.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Kostall

Lösdriftsstall från år 2000. 1200 m² stort tandemstall vilket idag hyser 95 mjölkkor. 5 kraftfoderautomater och mjölkgrop. Bäddar med gummimatta. Mjölktank på 8 m³. Grovfoder utfodring sker med datastyrd rälsgående fodervagn, Delaval RA 13, installerad 2008. Skraputgödsling via kolvar.

Tornsilo från Bjurenwall 2004, rymmer 1000 m³. Två fodersilos med vardera utrymme för 10 ton. Gödsel förvaras i en dukbassäng på 2200 m³.

Maskinhall

Maskinhall uppförd i stålstomme med plåtklädsel. Golv ej gjutet utan uppgrusat. Används idag som halmlager och maskinhall. Ritningar finns för ombyggnation till lösdriftsstall för köttdjur.

Maskinhall

Maskinhall och verkstadsbyggnad. Byggnaden är uppförd i trästomme, utvändig klädsel av väggar och tak av plåt. Gjutet golv. Viss del av byggnaden isolerad, utrymmet har använts som potatislager.

Ladugård

De första delarna uppförda 1947 i tegel och trästomme. Eternit tak. Ladugården är tillbyggd 1982 och ytterligare påbyggnad 1994 i cementsten. Påbyggnaden från -94 klädsel med plåt och papptak. Ladugården används idag till ungdjur och rekrytering. Balupprullare och ensilagevagn.

Tillhörande silostorn från Boythorpe från 1989, fylltömmaren utbytt ca 2006. Gödselbrunn i betong med kapacitet på 700 m³.

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnad från 1898 i timmerstomme. 1½ plan med källar under del av husert. Nytt undertak och betongpannor från 2013. Uppvärmning med äldre vedpanna och vattenburet system. Dricksvatten från grävd brunn. Två toaletter samt ytterligare ett badrum. Löpande renoverat med gedigna materialval. Stort härligt inglasat uterum.

Loge med garage

Trästomme med utvändig klädsel av stående träpanel och eternit tak. Isolerat garage med gjutet golv samt carport med gjutet golv med plats för personbilar. I övrigt utrymmen för lagring av ved samt spannmål. Här finns även en krossanläggning för förberedelse av djurfoder.

Åkermark

Totalt brukas ca 92,12 hektar åkermark inklusive arrenden enligt EU ansökan. Marken är i god hävd och stödrätter för EU stöd ingår.

Övrigt

Fastighetsbeskrivning med kartor, EU-stöd och ritningar samt förteckningar på djurbesättning och övrigt inkråm erhålles genom intresseanmälan

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 9 509 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter