Lantbruk

Mysigt boende i Nyholm!

Utgångspris

980 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 21 okt, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
29,2 ha
Skogsmark
24,3 ha
Myr/kärr/mosse
1,4 ha
Inägomark
3,0 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
0,4 ha
Virkesförråd
1 212 m3sk
Boyta
120 kvm
Antal rum
5 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ NYHOLM 1:20

Adress

Nyholm 56 93691 Boliden

Om fastigheten

Nu säljs ett fristående tvåvåningshus i mysiga Nyholm. Fastigheten Skellefteå Nyholm 1:20 består av en villa med ekonomibyggnader, samt två skiften skog. Enligt skogsbruksplanen står det ca 1210 m³sk fördelat på 24 hektar produktiv skogsmark med en bonitet på 4,5m³sk/ha/år.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ekonomibyggnaden

Bostadshuset

Byggnadssätt

På fastigheten finns förutom Ekonomibyggnad och Bostadshus ett lusthus samt en timrad sovstuga.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Norra Skogsägarna AB. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 24 ha med ett virkesförråd om totaltca 1210 m3sk varav ca 280 m³ sk är S1 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Enskild jakt.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 201 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter