Fritid, tomt & övrigt

Naturskön tomt på Nävlingeåsen

Högsta bud

500 000 kr

Högstbjudande: 290 000 kr

Visa bud

Visning

  • Tomten kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
0,8 ha
Tomtområde
0,8 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Kristianstad Ullstorp 36:1

Adress

Ullstorpsvägen 400 29193 Önnestad

Om fastigheten

Nu finns möjlighet att förvärva en bit mark om ca 7 850 kvm i natursköna Bjärnhult, mitt på Nävlingeåsen. Här finns en stuga av enklare slag helt utan moderniteter, så som el och vatten. Undersök möjligheterna för att bygga nytt på denna härliga plats. Fastigheten ligger längs med en grusväg med insynsskydd av träd och utan synliga grannar! Bo mitt i naturen med endast 11 minuters bilfärd till Önnestad, 20 min till Kristianstad och 23 min till Hässleholm. Tomten ligger utanför detaljplanelagt område. Endast 9 km till Önnestads Skola (F-9).

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnad

Äldre bostadshus med en byggnadsyta om ca 70 kvm i renoverings-/rivningsbehov. Indraget vatten, avlopp och el saknas. På tomten ligger ytterligare en äldre matkällare samt ett mindre uthus i rivningsskick.

Rum

Tomt

Tomten omfattas av ca 7 850 kvm och består idag av olikåldrig lövskog. Möjlighet att röja/gallra för att lyfta fram de äldre lövträden som kan skapa en härlig naturskön tomt. Fastighetens gräns utmärks genom stengärden och staket.

Energideklaration

Energideklaration behövs ej på grund av att byggnaden på fastigheten inte är eller används som permanentbostad.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick i vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Vägbeskrivning

Från Kristianstad: Kör ut mot E22 i riktning mot väg 21 och kör i ca 5 km för att sedan svänga vänster till Ekebergsvägen (skyltar mot Vändplats). Efter ca 1,8 km kommer ni fram till en korsning i Skepparslöv där ni svänger till vänster till Skepparslövsvägen. Följ vägen i ca 8 km för att sedan svänga till höger in på Ullstorpsvägen. Efter ca 500 m är ni framme vid fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 75 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Kontakta oss