Lantbruk

NORR OM GRYTTJEN

Utgångspris

800 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast ons 25 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
46,8 ha
Tomtområde
46,8 ha
Virkesförråd
1 943 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

del utav HUDIKSVALL LÅNGEDE 10:1, skifte 5

Om fastigheten

Ett skogsskifte med bra tillgång till skogsbilvägar, samt en god tillväxt i södersluttning ner mot sjön Gryttjen.
För dig som redan har skogsfastighet och önskar köpa på er mer skogsmark för fastighetsreglering till redan ägd skogsfastighet i området.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Planen är upprättad augusti 2019 av Malin Wallin Larsson LRF Konsult. Se vidare bak i detta prospekt information om respektive avdelning och tillhörande skogskarta.

Skogsvård

Det finns 2,9 ha som skall markberedas och planteras (avd 35) samt tillvaratagande av vindfällen i (avd 36).
Dessutom skall några avdelningar underväxt röjas som förberedelse för kommande gallringar.
I övrigt utförs skogsvårdsåtgärderna efterhand som de uppstår.

Skogsvårdslagen

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.
Enligt skogsbruksplanen finns:
Lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:
Återväxtåtgärder i form av markberedning om 2,9 ha och plantering om 2,9 ha
Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade. Källa: sesverige.se

Jakt

Marken ingår i Delsbo VVO.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Hudiksvalls kommun glesbygdsdelen det senaste året, det sköts via lantmäteriet i kommande förrättning.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller områden av fastighet. Markområdet skall fastighetsregleras till av köparen ägd lantbruksfastighet i området. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Områdesbeskrivning

Skogen ligger geografiskt mellan Ljusdal och Delsbo. Närhet till riksväg 84.

Vägbeskrivning

Finns 2 skogsbilvägar upp till skiftet, se närmare på bilagda kartor i prospektet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 634 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter