Skogsfastighet

Nu säljs Gagsmark 3:22

Högsta bud

2 850 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 15 jan, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
86,0 ha
Skogsmark
74,8 ha
Skogsimpediment
10,6 ha
Väg och kraftledning
0,6 ha
Virkesförråd
8 704 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ GAGSMARK 3:22

Adress

Gagsmark 93497 Byske

Om fastigheten

Gagsmark 3:22 har ett virkesförråd om ca 8 700 m³sk fördelat på 74,8 ha produktiv skogsmark i ett skifte. Jakt i Gagsmarks jaktklubb om ca 3 500 ha och fiskerätt i Åbyälvens nedre fiskevårdsområde.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats 2018-10-18 av Kennet Johansson inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 74,8 ha med ett virkesförråd om totalt 8704 m³sk varav ca 3685 m³sk är S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga. Skogens tillväxt är inte uppräknad för tillväxtsäsongen 2019.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakt i Gagsmark jaktklubb om ca 3 500 ha, max två jägare per fastighet.

Fiske

Fiskerätt i Åbyälvens nedre fiskevårdsområde.

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

På fastigheten finns Natura 2000-område registrerat.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter