Fritid, tomt & övrigt

Nyproduktion i Vika med bad och båtplats

Högstbjudande

3 799 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
0,2 ha
Tomtområde
0,2 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Falun Färnviken 3:11, 3:12, 3:13, 3:14

Om fastigheten

Sydost om Falun i vackra Vika, beläget 100 meter från Sjön Runn ligger detta fina bostadsprojekt tillsammans med Faluhus till försäljning. För varje husköpare finns en nyanlagd bad- och båtplats som tillsammans med väg, vatten och avlopp kommer att förvaltas i en gemensamhetsanlägning av fastighetsägarna.

Med en fin vy över Runns östra sida, med kvällssol, mitt i naturen men nära till tätorter så erbjuds nu möjlighet till drömboendet!

Utgångspris: från 3 799 000 SEK

Se bifogad planritning för tomter samt husmodeller

Försäljningssätt: Fast pris eller högstbjudande​

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Tomtbeskrivning

Byggnadslov

Det finns positivt förhandsbesked för bygglov. Se bifogat underlag.

Tomter

Det tillkommer inga anslutningskostnader för vatten och avlopp.

Vatten, avlopp och tomrör för fiber ligger indraget på tomten.

Avlopp och vatten är dimensionerat för åtta hushåll med pumphus med egen elräkning. Avlopp med självfall till slamavskiljare typ FANN SA med efterkommande pumpbrun och infiltrationsbäddar typ IN DRAIN PLUS. Borrad brunn för vatten.

El är framdaget till elskåp vid tomtgränser. Köpare av tomt skall bekosta anslutningen av el till bostadshuset och mätaren, ca 30 000 SEK per fastighet. Begäran görs till Falu energi och vatten

Se planritning för mer information.

Köparen av en tomt kommer vid påbörjad byggnation åläggas en extra vägavgift om 6 000 -10 000 kr för den tillkommande belastningen. Den årliga avgiften blir sedan 1 000 kr. Vid frågor om vägen, kontaktperson Mats Andersson 073-7077779

Bad och Bryggområde

8 stycken båtplatser med bommar att nyttjas för fastighetsägarna, en båtplats per åttondel i GA.

Inteckningar
Tomterna säljs fria från lån och inteckningar.

Rättigheter, förmån
Officialservitut akt 2080-2643: Rätt att för utfart använda väg. Rätt att gemensamt för Färnviken 3:11-3:14, Färnviken 3:5 och Vika Kyrkby 5:15 anlägga och nyttja brygga och båtplats. Rätt att ta gångväg från befintlig väg fram till bad- och båtplats.

Gemensamhetsanläggning
Falun Färnviken Ga:1 som skall förvaltas av fastighetsägarna till Färnviken 3:11-3:14 samt fastigheterna Färnviken 3:5 och Vika Kyrkby 5:15 genom en utsedd styrelse sköter bad och båtplats, vägar i området, drift och underhåll av vatten och avloppsanläggning, belysning mm. Styrelsen beslutar om kostnader och avgifter. De fyra fastigheterna innehar andelar om 1/8 vardera. Resterande andelar övriga två fastigheter.

Förvaltning av gemensamhetsanläggning

https://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/samfalligheter/gemensamhetsanlaggningar_2014_low.pdf

Driftskostnad ca 5 000 - 6 000 kr/år och tomt

Vatten: elkostnad för vattenpump

Avlopp: elkostnad för pumpbrunn samt slamtömning 1-2 ggr/år

Pumphus: värme, elkabelvärme vatten, el för gatubelysning. Egen elmätare.

Bad och båtplats: Skötsel av gräsyta och bryggor

Väg: Underhållsskötsel, plogning, sandning, bärlager mm.

Ledningsområde för VA och El är gräsyta. Belysning i form av 8 st lyktstolpar med LED armaturer.

Fastighetsägaren betalar ingenting för vattenförbrukningen.

Arealer är fördelade som följer:
3:11 är 2312 kvm
3:12 är 1952 kvm
3:13 är 1935 kvm
3:14 är 1890 kvm

Förvaltning av gemensamhetsanläggning

https://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/samfalligheter/gemensamhetsanlaggningar_2014_low.pdf

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter