Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet, 61 ha

Utgångspris

5 200 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Bud senast mån 10 jun

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
61,1 ha
Skogsmark
54,6 ha
Skogsimpediment
0,9 ha
Inägomark
1,5 ha
Övrigmark
4,1 ha
Virkesförråd
8 816 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Oskarshamn Ingebo 1:2 del av

Adress

Ingebo 3 57991 Bockara

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet norr om Bockara.
Produktiv skogsareal om 55 ha med ett virkesförråd om cirka 8 800 m³sk varav 3 700 m³sk är S1 – och S2 skogar.
Bra förutsättningar för skogsproduktion och skogsbruk.
Skog i alla åldersklasser och en relativt stor andel yngre gallringsskog med god tillväxt.
Bonitet 7,1 m³sk.
Jakträtt. Här finns framförallt älg, vildsvin, rådjur och kronvilt.
Fastigheten kan förvärvas i sin helhet eller skiften var för sig.

Utgångspris: 5 200 000 kronor
Försäljningssätt: Bud senast 2019-06-10

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad skogsbruksplan upprättad av Södra i maj 2016. Uppdaterad av Södra med utförda åtgärder och påräknad tillväxt till maj 2019.

Fastigheten består av två skiften. För separata sammanställningar om respektive skifte - kontakta mäklaren.
Skogsareal om 54,6 ha med ett talldominerat virkesförråd om cirka 8 800 m³sk eller 161 m³sk/ha skogsmark.
Barrdominerande och välskötta skogar i åldern 15-45 år, stor andel gallringsskogar med god tillväxt.
Medelbonitet om 7,1 m³sk.

Tillgänglighet till skogsbruket via traktens skogsbilvägar.
Goda förutsättningar för skogsbruk och skogsskötsel.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa.
Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om
0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år.
På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Inägomarken är utarrenderad via muntligt avtal.
Inga stödrätter följer i affären.

Jakt

Jakträtten övergår på tillträdesdagen eller tidigast 2019-07-01. Marken ingår idag i Bockara jaktlag med totalt omkring 1400 ha. Ingår även i Oskarshamns västra älg- och kronskötselområde. Jaktmöjligheter på älg, rådjur, vildsvin och kronvilt.

Vägar

Köparen övertar fastighetens andelar i befintliga vägar och skogsbilsvägar.
Nuvarande årlig kostnad/avgift är cirka 3 950 kr/år för hela fastigheten Ingebo 1:2.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för juridiska personer och kan komma att krävas för fysiska personer.

Fastighetsbildning

Försäljningen avser del av fastighet. Hemskiftet om ca 2 ha inkl gårdens byggnader ingår ej och har raderats ur skogsbruksplanen.

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader, lagfartskostnader betalas av köparen.
Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättning.

Försäljningsalternativ/budalternativ

Försäljningen avser del av Oskarshamn Ingebo 1:2. Marken är fördelad på två separata skiften/områden.

Det finns möjlighet att lämna bud på delar av försäljningen, respektive skifte, för genomförande av försäljning i delar krävs dock en helhetslösning på hela fastigheten, dvs att helheten kan säljas samtidigt. Köp av mindre arealer såsom det mindre skogsskiftet förutsätter att köparen redan äger fastighet taxerad som lantbruksenhet med erforderlig storlek - för möjlighet till fastighetsreglering.
Vi kan även tillhandahålla sammanställningar ur skogsbruksplanen avseende respektive skifte.
Kontakta ansvariga handläggare för mer information.

Områdesbeskrivning

Ingebo by ligger i anslutning till Ingebosjön 5 km norr om Bockara samhälle. Läs mer om Bockarabygden på www.bockara.com

Vägbeskrivning

Se även bifogade kartor. Från Oskarshamn åk riksväg 37/47 mot Högsby. Bockara samhälle finner du ca 2,3 mil väster om Oskarshamn. Från Bockara är det ca 3,7 km till det större skogsskiftet. Orterna Berga, Högsby, Mörlunda, Målilla, Hultsfred och Oskarshamn finns också inom räckhåll.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter