Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet i Höga Kusten

Högstbjudande

850 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 15 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
36,0 ha
Skogsmark
29,8 ha
Myr/kärr/mosse
0,2 ha
Berg/hällmark
5,7 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
4 000 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

KRAMFORS MÄDAN 6:4

Om fastigheten

Skogsfastighet utan byggnader i Nordingrå, Höga Kusten om 36 ha fördelat på tre områden varav ett område gränsar naturskönt till Vågsfjärden. Växtlig fastighet där skogen består till största del av gallrings skog, dock finns en relativt stor andel skog som uppnått slutavverkningsbar ålder. Jakträtt på småvilt och älg.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Kramfors kommun, Nordingrå församling.

Tag av E4:an i Gallsäter och kör mot Nordingrå Kyrka, i Åsäng sväng höger mot Mädan efter 1,8 km finns första skogsskiftet i korsningen och om du fortsätter ca 800 m kan du ta väg till vänster för att komma till skogsskifte vid Vågsfjärden. Kör ytterligare 650 m så finns tredje skiftet 125 m från högra sidan om vägen. Se även skogskarta, översiktskarta samt vår hemsida för interaktiva kartor, www.lrfkonsult.se.

Allmänt

Fastigheten består av tre skiften om total areal 36 ha varav produktiv skogsmark 29,8 ha med virkesförrådet om ca 4 000 m³sk. Ett av skiftena ligger mycket naturskönt intill Vågsfjärden. Jakt på småvilt och älg ingår i fastigheten.

Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 70 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är förskjuten mot gallringsskog, 65% av arealen är i huggningskassen G1. Skog som uppnått slutavverkningsbar ålder är 7,1 ha med ett virkesförråd om ca 1 200 m³sk. Markförhållandena är varierande, men större delen av fastigheten är dock frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under torrare barmarksperioder. Boniteten är god med 4,5m³sk/ha.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juli 2018 av Bengt Olov Westman 070 289 55 50. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 29,8 ha med ett virkesförråd om ca 4 000 m³ sk. Skogsbruksplanen är uppräknad med 1 års tillväxt.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns:
Skogsvårdsåtgärder så som plantering om 3,1 ha under planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Naturvärden

Det finns en registrerad nyckelbiotop på fastigheten, mindre område om 0,4 ha med rikligt med död ved , inslag av senvuxna träd och värdefull kryptogamflora. Källa Skogsstyrelsen och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga kända kulturlämningar eller fornminnen på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. För närvarande bedrivs älgjakten genom Mädans jaktlag med ca 11 jägare i jaktlaget och man jagar på ca 1 200 ha. Beslut från jaktlaget måste alltid tas för att ny ägare av fastigheten skall få vara med i jaktlaget. För närvarande är den årliga kostnaden 1 500 kr/ år för att vara med i jaktlaget och jaga älg samt att man måste betala en ingångs avgift om 1 500 kr. Tilldelningen 2019 är 3 vuxna och 2 kalvar. Ordförande i Mädans jaktlag Tommy Sjölund 070 215 65 43.

Jakten är för närvarande skriftligt upplåten till Gransjö jaktlag. Skulle en ny markägare vilja säga upp avtalet är det 6 månaders uppsägningstid.

Småvilt jagas över del eller hela området, jaktkort 300 kr/år.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde 2017, totalt om 574 000 kr fördelat på skogsmark 535 000 kr, impediment 39 000 kr. Typkod 110, Lantbruksenhet, obebyggd.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag 543 163 kvm, areal enligt skogsbruksplan, land 36 ha och vatten 1,1 ha.

Vägar

Fastigheten har andel i Ryds vägsamfällighet, Mädan GA:3 samt Näsets Vägsamfällighet GA:1. Årlig kostnad för Näsets vägsamfällighet är ca 250 kr/år beroende på underhåll och snöröjning.

Visning

Ingen visning sker av fastigheten, intressenter får på egen hand besikta marken och skogen på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Information om kommunen

Se kommunens hemsida https://www.kramfors.se och hemsida om Höga Kusten https://www.hogakusten.com

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.

Tillträde

Tillträde senast 30 dagar efter köpekontraktet undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten, den går att beställa via fastighetsmäklaren på 0611-289 35 eller patrik.ulander@lrfkonsult.se.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig samt information om skogsbestånden. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 200 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter