Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet i Näbbol

Högstbjudande

2 800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast sön 7 jul

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
60,2 ha
Övrigmark
0,8 ha
Skogsmark
51,1 ha
Skogsimpediment
3,4 ha
Åkermark
4,9 ha
Virkesförråd
7 715 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ARVIKA NÄBBOL 1:58

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet om ca 60 ha fördelat på 2 skiften i Näbbol, Arvika kommun. Den produktiva skogsmarken ligger väl samlad i ett skifte om ca 55 ha med ett totalt virkesförråd om ca 7 715 m3sk varav 5 742 m3sk utgörs av tall. Jakträtt i Näbbols VVO och Mellansjöarnas ÄSO.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i april 2019.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 51,1 ha med ett totalt virkesförråd om 7 715 m³sk. Beräknad medelbonitet är 4,7 m³sk/ha och årlig tillväxt 334 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 151 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning som domineras av tall med 74% och utöver det 19% gran och 7% löv. Avverkningsförslag under planperioden (2019-2029) är totalt 2 820 m³sk varav 1 919 m³sk gallringsskog och 901 m³sk föryngringsavverkning.

Skogsvård

Markberedning och plantering kommer som följd på föryngringsavverkningarna. Underröjningar innan gallring och föryngringsavverkning krävs, se skogsbruksplan.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Ca 5 ha inägomark ligger samlat på skifte 1. Marken är idag utarrenderad.

Jakt

Fastigheten ingår i Näbbols viltvårdsområde och Mellansjöarnas älgskötselområde. Jakten är idag utarrenderad.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar på fastigheterna.

Förvärvstillstånd

Enligt regler om förvärv inom Glesbygdsområde krävs förvärvstillstånd för fysisk person som ej varit mantalsskriven inom Eda kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är för närvarande 3 700 kr. För juridisk person gäller särskilda regler.

Visning

Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
Ett tips är att Surfa in på vår hemsida www.lrfkonsult.se/fastighetsformedling och sök upp fastigheten via din smartphone. Där kan du via "Visa Gårdskarta" på ett enkelt sätt se vart på fastigheten du befinner dig och skiftenas läge. Markera med fingern på kartan för att se avdelningsbeskrivning med mera.

Skattetal

Öre, penningar -100

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 100 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter