Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet i Östanå

Högsta bud

400 000 kr

Högstbjudande: 450 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Bud senast ons 31 jul

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
6,5 ha
Skogsmark
5,1 ha
Inägomark
0,9 ha
Övrigmark
0,5 ha
Virkesförråd
1 205 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SUNDSVALL SÄTTNA-ÖSTANÅ 3:1

Adress

Östanå 855 61 Kovland

Om fastigheten

Mindre obebyggd skogsfastighet i Östanå, Kovland om ca 6,5 hektar varav produktiv skogsmark 5,1 hektar med ett virkesförråd om 1 205 m³sk. Jakt i Sättna Nedre viltvårdsområde och Sundsvalls Norra älgskötselområde.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Allmänt

Fastigheten Sättna-Östanå 3:1 är en obebyggd skogsfastighet som är belägen i Sättna församling, Sundsvalls kommun, ca 12 km väster om Sundsvall. Fastigheten består av två skiften om totalt ca 6,5 ha varav 5,1 ha produktiv skogsmark med boniteten om 5,6 m³sk/ha . Det totala virkesförrådet är ca 1 205 m³sk.

Det dominerade trädslagen är gran som upptar 81% av virkesförrådet. Ungefär 76 %, ( ca 3,9 ha ) av arealen är skog i huggningsklasserna S1 och volymen uppgår här till ca 1 073 m³sk.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Linnea Åkerlund, LRF Konsult i maj 2019.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade på fastigheten (Källa: www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns en registrerad fornlämning på fastigheten. (Källa: www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige).

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag 63 794 kvm.

Jakt

Fastigheten ingår i Sättna Nedre VVO och Sundsvalls Norra ÄSO. Jakten är upplåten med skriftligt jakträttsavtal på ett år med förlängning om det inte sägs upp senast 2020-03-31.​

Visning

Ingen visning sker av fastigheten utan intressenter får på egen hand besikta mark och skog på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av Köpeskillingen + 825 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter