Lantbruk

Obebyggd skogsfastighet i Stöde

Högstbjudande

2 725 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 31 jul

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
94,1 ha
Skogsmark
80,7 ha
Skogsimpediment
13,4 ha
Virkesförråd
10 214 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SUNDSVALL LOBÖLE 1:126

Adress

Loböle

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet om 94,1 ha i Loböle med skog i blandad åldersfördelning belägen ca 10 km öster om Stöde. Total areal 94,1 ha, varav 80,7 ha skogsmark. Virkesförråd på cirka 10 214 m³sk med en bra bonitet på 5,3 m³sk/ha.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Allmänt

Fastigheten Loböle 1:126 är en obebyggd skogsfastighet som är belägen i Stöde församling, Sundsvalls kommun, ca 10 km öster om Stöde. Fastigheten består av fyra skiften varav två större skiften om totalt ca 94,1 ha varav 80,7 ha produktiv skogsmark med boniteten om 5,3 m³sk/ha . Det totala virkesförrådet är ca 10 214 m³sk.

Det dominerade trädslagen är tall som upptar 51% av virkesförrådet. Skog i blandad åldersfördelning. Ungefär 39 %, ( ca 31 ha ) av arealen är skog i huggningsklasserna S1, S2 och S3 och volymen uppgår här till ca 6 450 m³sk. Kalmark är ca 17 ha, 21%.

Föreslagen avverkningsnivå enligt skogsbruksplanen uppgår till drygt 2 200 m³sk under planperioden. Det mesta av uttaget är i föryngringsavverkning. Fastigheten har en hel del markberedning, plantering och gallring under planperioden.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Norrskog under april 2015. Därefter är den framräknad tom tillväxtsäsongen 2019 och uppdaterad med utförda åtgärder enligt säljarens uppgifter av LRF Konsult.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns bl.a. :
Markberedning och plantering 7,3 ha
Plantering 12,6 ha
Hjälpplantering 1,2 ha
Röjning 9,7 ha

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Naturvärden

Det finns ett område som är bedömt som å eller bäckmiljö (Källa: www.metria.se / onlinetjänst Se Sverige).
Fyra avdelningar har fått målklassen NO (Naturvård orört) enligt skogsbruksplanen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade fornlämningar på fastigheten (Källa: www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige).

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag 928 019 kvm.

Jakt

Fastigheten ingår i Stöde södra VVO och Stöde södra ÄSO med en areal om ca 18 600 ha.
All till fastigheten tillhörande jakträtt övergår till köparen på tillträdesdagen.

Vägar

Fastigheten har del i Sundsvall Loböle GA:1, Skiftesbäcksvägens vägsamfällighet. Vägsamfälligheten sträcker sig till det östra skiftet.
Beslut om upprustning av väg i vägsamfälligheten har tagits, vilken kostnad som kommer belasta fastigheten är ännu oklart.

Visning

Ingen visning sker av fastigheten utan intressenter får på egen hand besikta mark och skog på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt senaste året i glesbygdsområde i Sundsvalls kommun. Avgift för ansökan om förvärvstillstånd är 3 700 kronor för fysisk person. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Tillträde

Tillträde 30 dagar efter köpekontraktet undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av Köpeskillingen + 825 kr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 745 000 kr.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Loböle, ca 10 km öster om Stöde. Tag av riksväg E14 mot Matfors och kör mot Matfors. Efter ca 2 km sväg mot Stöde in på väg 540, följ väg 540 i ca 14 km . Till vänster går en mindre grusväg upp till det östra skiftet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 745 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter