Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet i Svanaby

Utgångspris

1 200 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 27 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
101,3 ha
Skogsmark
51,6 ha
Skogsimpediment
49,0 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Vatten
0,3 ha
Virkesförråd
6 873 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

DOROTEA SVANABYN 6:9

Adress

Svanabyn Dorotea

Om fastigheten

LRF Konsult presenterar stolt Svanaby 6:9 i Dorotea kommun, vackert belägen invid Sallsjön. Totalt består fastigheten av ca 101 ha, varav ca 52 ha är produktiv skogsmark och resterande 49 ha är impediment mark enligt skogsbruksplan. Total stående volym är uppskattad till ca 6900 m³sk ,2018. Skogen är talldominerad med en beräknad medelbonitet på 3,5 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelningen på fastigheten är ca 56% tall, ca 31% gran och ca 13% löv. Avverkningsförslag enligt skogsbruksplan är totalt drygt 4000 m³sk genom både gallring och föryngringsavverkning.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Nyckelbiotoper, naturvärden och fornlämningar

På fastigheten finns inga nyckelbiotoper, naturvärden eller fornminnen registrerade (Källa: Lantmäteriet via Sesverige). På fastigheten finns däremot ett mindre inslag sumpskog i skifte 2 mot sjön.

Skogsuppgifter

Fastigheten består av fyra närliggande skiften i Svanabyn, Dorotea kommun. Skogsbruksplanen är upprättad av Erik Westman, LRF Konsult, under Oktober 2018. Fastigheten är lättillgänglig i nära anslutning till väg. Produktiv skogsmark uppgår till kanppt 52 ha med ett virkesförråd på ca 6900 m³sk enligt skogsbruksplan. Virkesförrådet är fördelat på 56% tall, 31% gran och 13% löv. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 3,5 m³sk per ha och år. Den största andelen av den produktiva arealen är medelålders G1-skogar vilket utgör 44% av den produktiva arealen. I övrigt finns tyngdpunkten på avverkningsmogna S2-skogar vilket utgör 32% av den produktiva arealen.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.
Köparen har själv tagit ställning till aktuellt virkesförråd, beståndsarealer och åtgärdsbehov i skogen.

Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Skogsvård

Det finns röjning att utföra snarast inom knappt 5 ha på fastigheten.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Ingår för närvarande i Svanaby Jaktklubb anslutet till Dorotea Älgskötselområde

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven minst ett år inom glesbygdsområdet. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson och 5 700 kr för juridisk person.

Välkommen ut i skogen!

Visning av skogen sker på egen hand, använd gärna vår gårdskarta via hemsidan för att enklare orientera er ut på marken.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.
Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter