Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet med jakträtt

Högstbjudande

550 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast sön 29 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
12,3 ha
Tomtområde
12,3 ha
Virkesförråd
1 450 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ARVIKA ÄLGÅ-GRÄNSJÖN 1:36

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet i Arvika kommun om 12 ha varav ca 10 ha är produktiv skogsmark. Fastigheten består av 2 skiften.Virkesförrådet uppgår till ca 1 400 m3sk . Jakträtt följer fastigheten.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Mellanskog 2013. Framräknad tom 2019 av LRF Konsult. Det totala virkesförrådet är ca 1 400 m3sk varav över 50 % är äldre skog.

Skogsvård

Skogsvårdsbehovet är främst framtida återplanteringar efter slutavverkning och röjning.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Älgå-Finnskogs VVO samt Älgå-Ny ÄSO.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Enligt regler om förvärv inom Glesbygdsområde krävs förvärvstillstånd för fysisk person som ej varit mantalsskriven inom Arvika kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är för närvarande 3 700 kr. För juridisk person gäller särskilda regler. Se gärna bilagd informationsbroschyr "Vem behöver Jordförvärvstillstånd" alternativt kontakta Länsstyrelsen i Värmland.

Visning

Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
Ett tips är att surfa in på vår hemsida www.lrfkonsult.se/fastighetsformedling och sök upp fastigheten via din smartphone. Där kan du via "Visa Gårdskarta" på ett enkelt sätt se vart på fastigheten du befinner dig och skiftenas läge. Markera med fingern på kartan för att se avdelningsbeskrivning med mera.

Skattetal

Öre, penningar - 1:7,3

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter